HET REINHEITSGEBOT

Bier is in Duitsland een levensmiddel. Het wordt niet zozeer als een alcoholconsumptie gezien maar meer als een gewone dorstlesser (zegt men..?). Overigens geen wonder want bier drinken was in vroeger tijden minder gevaarlijk dan het ongezuiverde water. Er zijn in Duitsland ca. 1300 brouwerijen met een gezamenlijke produktie van zo’n 100 miljoen hectoliter bier. Proost !

In 1487 werd misschien wel de eerste levensmiddelenwet ter wereld van kracht. Hertog Albrecht IV van Beieren bepaalde toen dat bier uitsluitend met gerst, hop en zuiver water toebereid mocht worden. Er waren destijds nogal wat brouwers met twijfelachtige recepten.

In het noorden van Duitsland werd de kwaliteit van het bier al langer streng in de gaten gehouden. In die tijd was bier immers een belangrijk levensmiddel, zeker gezien de problemen met de toenmalige kwaliteit van het drinkwater. De Noord-Duitse bieren kregen hierdoor een uitstekende naam en werden dan ook geexporteerd.

Reeds sinds lang is dit „Reinheitsgebot“ in heel Duitsland van kracht en heeft men op grond hiervan getracht buitenlandse biermerken van de markt te weren. Dit is op grond van onze EU-wetten thans niet meer mogelijk.

(bron: DuitslandABC)

%d bloggers liken dit: