Uitnodiging

Op donderdag, 11 april 2019
Aanvang 19.30 uur
Plaats Landhaus Evers, Geringhusenerstr. 2 in Freren

Thema van deze avond: “Belastingen en sociale verzekeringen”

Viel uw netto-AOW, uw netto-pensioen of uw netto-inkomen in januari,ondanks de beloofde koopkrachtstijging, ook zo tegen?

Hoe kan dat en is dit mogelijk te herstellen?

De door u aangegeven vragen worden beantwoord door: Luc ten Bokum fiscalist bij ‘Elfrink ten Bokum Administratie + Advies’.
Luc’s kantoor is gespecialiseerd in de internationale fiscale wereld.

Programma
19:30 uur: korte inleiding voorzitter
±19:40 uur: eerste blok beantwoording ingezonden vragen
±20:20 uur: 1ste pauze
±20:40 uur: korte verenigingszaken
±20:45 uur: tweede blok beantwoording ingezonden vragen
±21:10 uur: 2de pauze
±21:25 uur: derde blok beantwoording overige vragen
±21:45 uur: afsluiting

Vriendelijke groet,
Agnes van Heezik, secretaris

Ingezonden vragen:

1. Ik merk niets van de geleidelijke afbouw belastingafdrachten vanaf 2017. Hoe kan dat? Wanneer kom ik daar wel/niet voor in aanmerking?

2. Het netto-inkomen voor Nederlanders in het buitenland is door het niet verwerken van  de heffingskorting gedaald. Hoe kan dat? Welke invloed heeft dat ook op de ingehouden premies? Hoe kun je deze heffingskorting toch laten uitbetalen? En hoe krijg ik de teveel betaalde CAK-premies terug?

3. Gelden alle in Nederland bestaande aftrekposten ook voor Nederlanders die in het buitenland wonen? Bestaan er in het nieuwe belastingregime ook aparte/extra belastingaftrekposten voor Nederlanders die in het buitenland wonen?

4. Wanneer ben je kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Wat zijn de voorwaarden? Wanneer is het voor- of nadelig om je als kwalificerend buitenlands belastingplichtige te registreren?

5. Waarom zou het Duitse Steueramt mijn jaaropgave voor 2017 willen hebben. Gaat dit ook voor de komende jaren gelden?

6. De belastingdienst is afgeweken van de aangifte 2015 omdat wij niet kwalificerend buitenlandsbelastingplichtigen zouden zijn. Wij kregen een  afwijking van de aangifte. Gaat dit ook voor 2016, 2017 en volgende jaren gelden? Onlangs is een bezwaarschrift afgewezen door de belastingdienst. Wat kunnen we nu doen? En kunnen we de in rekening gebrachte rentekosten, kosten bezwaarschrift en overige kosten als aftrekpost in mindering brengen?

7. Hoe werkt de 90%-regeling voor buitenlands belastingplichtigen. Zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld in verband met een (te) hoog vermogen?

8. Moet ik bij een inkomen onder €15.000 nog belasting betalen als kwalificerend buitenlands belastingplichtige?

Like
3