Uitnodiging voor leden van VBNGB

Onderstaand bericht plaatsen wij hier voor degenen die (nog)geen lid zijn van VBNGB maar wellicht n.a.v. onderstaand voorstel dat alsnog overwegen.

Beste VBNGB-leden in Duitsland,

Als secretaris en als LV Duitsland ontvang ik regelmatig, maar niet frequent, vragen naar een belastingadviseur, notaris, etc. Het komt ook voor dat personeel wordt gezocht voor een opgestart bedrijfje. Doorgaans moet ik het antwoord schuldig blijven. Bovendien ben ik wat terughoudend in het aanbevelen van hulpverleners of personeel omdat bij tegenvallend resultaat het de VBNGB is, die een verkeerd advies heeft gegeven.
Aangezien de behoefte wel bestaat en ik daar, in ieder geval voor Duitsland, een oplossing voor wil vinden, stel ik voor dat er een mogelijkheid komt dat de leden onderling wel elkaar kunnen adviseren.
De mogelijkheid die ik voor ogen heb is het bekend stellen van een ledenlijst met namen en e-mailadressen van die leden die dat willen. Wie een vraag heeft kan die stellen aan de andere leden van de groep. Ik wil graag benadrukken dat het mij gaat om het stellen van praktische vragen, niet om het uiting geven aan onlustgevoelens. Die kunt u desgewenst aan mij persoonlijk richten. Om enige effectiviteit te hebben denk ik aan een minimum van 30 deelnemers (er zijn bijna negentig leden in Duitsland), maar ik sta open voor afwijkende meningen.
Het is mij bekend dat er moderner communicatiemiddelen zijn dan e-mail. Als er een meerderheid is voor een Facebook- of een Whatsapp-groep of gebruik van een soortgelijk medium wil ik aan de organisatie daarvan mijn medewerking verlenen, ik zal er echter niet aan deelnemen. Gezien de naar mijn inschatting betrekkelijk lage gebruiksfrequentie lijkt mij e-mail het aangewezen middel, dat bovendien niet gemodereerd hoeft te worden.

Ik verzoek belangstellenden aan een dergelijk forum zich in de komende week per e-mail bij mij op te geven. 

Met vriendelijke groet,

Roy Meijnderts
meijnderts@vbngb.eu

Like