Uitnodiging om VBNGB enquête in te vullen

Geachte VBNGB-leden en niet-leden,

Ter verbetering van de kwaliteit van de belangenbehartiging heeft het VBNGB-bestuur een enquête ontworpen.
Het is van het grootste belang kennis te nemen van de mening van zo veel mogelijk leden en niet-leden. Daarom reken ik erop dat u van harte en met velen gehoor geeft aan het verzoek van het bestuur deel te nemen aan de enquête. Het invullen van de 32, veelal meerkeuze, vragen duurt ca. 30 minuten.
Tegelijkertijd kunnen ook de mening en ervaringen van niet leden
interessant en relevant zijn om te weten. Dus u kunt de enquête ook
onder de aandacht van anderen brengen. Om onderscheid te kunnen maken tussen de inbreng van leden en niet leden moet iedere deelnemer de eerste vraag over het lidmaatschap van de VBNGB beantwoorden om toegang te krijgen tot de andere vragen die naar eigen keuze al dan niet hoeven te worden beantwoord.
De resultaten van de enquête zullen geanonimiseerd worden gepresenteerd.
U zult alleen bekend zijn als u aan het einde van de vragenlijst uw
e-mailadres invult.

Toegang tot de enquête krijgt u via de volgende link:
https://www.survio.com/survey/d/V6Y5Y9J9B4Y2Y9F6T

Mocht de link niet direct werken dan kunt u toegang krijgen door de link te kopiëren en te plakken in uw webbrowser

Hartelijke groeten,
Cees Vermeeren
VBNGB bestuurslid

Like