50PLUS

Geachte heer Krol,

Volgens bovenstaande omschrijving vanaf uw internet site voldoe ik volledig aan uw doelgroep.
Graag ontvang ik uw hulp en of advies over een in mijn ogen enorme rechtsongelijkheid die niet alleen mij maar ook veel andere Nederlandse ouderen treft.

Zeven jaar geleden verhuisden wij vanuit de randstad naar Duitsland. Wij wonen hier naar volle tevredenheid.

Door familieomstandigheden gealarmeerd stelden wij vragen over de vergoeding van langdurige zorg in Duitsland. Als goed geinformeerde burger namen we aan dat deze zorg perfect geregeld is. Ik betaal immers AWBZ- of WLZ premie.

Bij navraag, o.a. bij de vaste kamercommissie van de verzoekschriften blijkt echter dat ik geen aanspraak kan maken op deze zorg. Dit blijkt niet in Duitsland van toepassing. Het wordt nog erger omdat blijkt dat als we langdurige zorg nodig hebben er tot een maximum van 1550 euro per maand (in het ergste, zwaarste geval) door onze aanvullende verzekering wordt verzorgd. Nadat we ons eigen bezit hebben opgeconsumeerd, worden onze kinderen in Nederland aangesproken voor de nodige aanvulling.

Mochten we terugkeren naar Nederland dan kunnen we wel aanspraak maken op de WLZ. Pas nadat we ons hebben ingeschreven in een gemeente en daar een medische indicatie voor opname in een zorginstelling hebben ontvangen.

Voorafgaand aan die indicatie moeten we deze kosten (4000 euro per maand) zelf voldoen. Daarna wordt dit bedrag verder aangevuld met per in het buitenland gewoond jaar, 1 maand alle kosten zelf dragen. Momenteel zou dit minimaal 8 x 4000 maakt 32000 euro belopen.
Tot op heden betaal ik echter wel maandelijks premie voor de zorgverzekeringen (WLZ).

Ik ben ervan overtuigd dat de meeste Nederlanders die in het buitenland leven niet op de hoogte zijn van deze misstanden. Immers van de Rabo bank kregen wij voorafgaand aan het afsluiten van een hypotheek een uitgebreid boekwerk over het leven in Duitsland. Aan uitleg over langdurige zorg werd voorbijgegaan).

Ik hoop dat u mij kunt adviseren en of in staat bent actie te ondernemen om mij indien nodig gebruik te laten maken van een verzekering waarvoor ik mijn gehele werkzame leven premie heb betaald.

Mocht er nadere toelichting nodig zijn dan ben ik graag bereid deze te geven.

Met vriendelijke groet,

Wim ‘t Hart
Bergstrasse 14
49838 Langen
Duitsland

———————————–
Van: Wimpy50 [mailto:wim_hart@hotmail.com]
Verzonden: woensdag 13 april 2016 11:53
Aan: info@50pluspartij.nl
Onderwerp: Mijn mail van 6 april jl.
Urgentie: Hoog

Geachte mevrouw, heer,
Op 6 april zond ik u een mail met het verzoek om advies inzake WLZ. Geadresseerd aan 50plus@tweedekamer.nl.
Tot op heden ontving ik geen reactie, ook geen ontvangstbevestiging.
Is er iets verkeerd gegaan of is dit de normale gang van zaken?
Graag uw reactie.
M.vr.gr,
Wim ‘t Hart
—————————————–

W. ‘t Hart
Op 20 mei 2016, bij 15:21, 50PLUS schreef:
Geachte heer ‘t Hart,

Hartelijk dank voor uw mail aan de Tweede Kamerfractie van 50PLUS.

Wellicht wilt u uw mail nog een keer verzenden? Overigens zijn wij als zeer kleine fractie niet in staat advies of bemiddeling te geven in persoonlijke kwesties, maar we blijven wel graag op de hoogte van wat er speelt, zodat wij ons werk in de Tweede Kamer zo optimaal mogelijk kunnen doen.

Met vriendelijke groet,

Tweede Kamerfractie 50PLUS
Publieksvoorlichting

Geachte heer ‘t Hart,

Hartelijk dank alsnog voor uw mail aan de Tweede Kamerfractie van 50PLUS.
50PLUS is met deze materie zeker bezig. We krijgen namelijk regelmatig mails en vragen van (oudere) Nederlanders die in het buitenland wonen of verblijven over in hun ogen niet passende, onterechte of zelfs oneerlijk wetgeving. Momenteel is 50PLUS in gesprek met een belangenorganisatie van Nederlanders in het buitenland om de problemen te inventariseren. De uitkomsten worden ter beschikking gesteld aan de commissie die werkt aan het verkiezingsprogramma 2017-2022, zodat zij deze zaken (eventueel) kunnen meenemen. Ook de door u geschetste kwestie zullen we ter kennisneming verstrekken aan deze commissie.

Met vriendelijke groet,

Tweede Kamerfractie 50PLUS
Publieksvoorlichting

https://www.50pluspartij.nl
50plus@tweedekamer.nl

——————————————————————————————————-

Original Message Follows: ————————
Geachte mevrouw, heer,
Mijn verzoek om ondersteuning is van toepassing voor zeer veel medelanders. Alleen al in Emsland, een klein stukje van Duitsland leven 6000 Nederlanders. In geheel Duitsland uiteraard nog veel meer.
De meeste zijn, net zoals wij getroffen door een idiote discriminerende regel die bepaalt dat je wel WLZ premie moet afdragen maar er geen aanspraak op kan maken. We hebben vermogens betaald aan AWBZ en WLZ. Hoezo volksverzekering?
Een langdurig medisch probleem betekent voor ons dan circa 70% zelf betalen. Als het eigen vermogen op is, worden de kinderen in Nederland gedwongen de rekeningen te betalen!
Het is mogelijk om met een bestaand medisch probleem naar Nederland te verhuizen maar dan moet je, voor elk jaar in Duitsland, één maand zelf betalen. Uiteraard pas na inschrijving in een Nederlandse gemeente en nadat de medische noodzaak opnieuw is vastgesteld.
Het is dramatisch omdat het gros van de hier aanwezige Nederlanders niet op de hoogte blijkt van deze discriminatie.
Voor ons is het de reden terug naar Nederland te gaan verhuizen.
Een door velen ondertekende petitie kan op korte termijn worden aangeboden.
Omdat de benadeelden volledig binnen uw doelgroep, 50+ vallen is het triest dat uw fractie ons hierin niet kan adviseren.
Als u meent geen actie kan ondernemen moet ik jammer genoeg een andere volksvertegenwoordiger zoeken.

M.vr.gr,

https://www.50pluspartij.nl
50plus@tweedekamer.nl

Dank voor uw reactie.
De belangengroepering hier in Emsland die ik niet officieel vertegenwoordig maar bestaat uit tientallen medelanders zullen de door mij op te stellen petitie graag ondertekenen.
Kunt u mij de naam van de belangengroepering doorgeven waarmee u problemen inventariseert? N.b. het gaat in deze situatie alleen over Nederlandse regels!
Ik heb deze kwestie ook aangekaart bij de Nationale Ombudsman, en de ECC. Jammer dat ik u niet kan overtuigen het voortouw te nemen om u in te zetten voor uw doelgroep.
Ik hoop binnen korte tijd bij bijv. Vara’s kassa, Tros Radar, omroep Max en landelijke dagbladen e.e.a. wereldkundig te kunnen maken. Uw botte weigering ons van advies te zijn staat m.i. in schril contrast tot de grote aantallen Nederlanders die in het buitenland wonen en onwetend zijn van deze woonland discriminatie.
Triest is te moeten constateren dat als men in de situatie komt waarin aanspraak op de Wlz moet worden gemaakt, men gedwongen wordt het eigen vermogen op te consumeren. De instelling Euregio blijkt niet goed op de hoogte.
Uw reacties zal ik plaatsen op een internet forum dat hier in de regio door veel Nederlanders wordt geraadpleegd.
De opvolging van mijn correspondentie door uw afdeling kan ik niet serieus nemen. Een verzoek een tweede maal moeten indienen is m.i. onzin. Is mijn eerste verzoek kwijt?

Groet,
Wim ‘t Hart
Op 23 mei 2016, bij 10:42, 50PLUS schreef:
Geachte heer ‘t Hart,

Hartelijk dank alsnog voor uw mail aan de Tweede Kamerfractie van 50PLUS.

50PLUS is met deze materie zeker bezig. We krijgen namelijk regelmatig mails en vragen van (oudere) Nederlanders die in het buitenland wonen of verblijven over in hun ogen niet passende, onterechte of zelfs oneerlijk wetgeving. Momenteel is 50PLUS in gesprek met een belangenorganisatie van Nederlanders in het buitenland om de problemen te inventariseren. De uitkomsten worden ter beschikking gesteld aan de commissie die werkt aan het verkiezingsprogramma 2017-2022, zodat zij deze zaken (eventueel) kunnen meenemen. Ook de door u geschetste kwestie zullen we ter kennisneming verstrekken aan deze commissie.

Met vriendelijke groet,

Tweede Kamerfractie 50PLUS
Publieksvoorlichting

https://www.50pluspartij.nl
50plus@tweedekamer.nl

Original Message Follows: ————————
Geachte mevrouw, heer,
Mijn verzoek om ondersteuning is van toepassing voor zeer veel medelanders. Alleen al in Emsland, een klein stukje van Duitsland leven 6000 Nederlanders. In geheel Duitsland uiteraard nog veel meer.
De meeste zijn, net zoals wij getroffen door een idiote discriminerende regel die bepaalt dat je wel WLZ premie moet afdragen maar er geen aanspraak op kan maken. We hebben vermogens betaald aan AWBZ en WLZ. Hoezo volksverzekering?
Een langdurig medisch probleem betekent voor ons dan circa 70% zelf betalen. Als het eigen vermogen op is, worden de kinderen in Nederland gedwongen de rekeningen te betalen!
Het is mogelijk om met een bestaand medisch probleem naar Nederland te verhuizen maar dan moet je, voor elk jaar in Duitsland, één maand zelf betalen. Uiteraard pas na inschrijving in een Nederlandse gemeente en nadat de medische noodzaak opnieuw is vastgesteld.
Het is dramatisch omdat het gros van de hier aanwezige Nederlanders niet op de hoogte blijkt van deze discriminatie.
Voor ons is het de reden terug naar Nederland te gaan verhuizen.
Een door velen ondertekende petitie kan op korte termijn worden aangeboden.
Omdat de benadeelden volledig binnen uw doelgroep, 50+ vallen is het triest dat uw fractie ons hierin niet kan adviseren.
Als u meent geen actie kan ondernemen moet ik jammer genoeg een andere volksvertegenwoordiger zoeken.

M.vr.gr,
W. ‘t Hart
https://www.50pluspartij.nl
50plus@tweedekamer.nl

Van: Wimpy50 [mailto:wim_hart@hotmail.com]
Verzonden: woensdag 13 april 2016 11:53
Aan: info@50pluspartij.nl
Onderwerp: Mijn mail van 6 april jl.
Urgentie: Hoog

Geachte mevrouw, heer,
Op 6 april zond ik u een mail met het verzoek om advies inzake WLZ. Geadresseerd aan 50plus@tweedekamer.nl.
Tot op heden ontving ik geen reactie, ook geen ontvangstbevestiging.
Is er iets verkeerd gegaan of is dit de normale gang van zaken?
Graag uw reactie.
M.vr.gr,
Wim ‘t Hart

Reactie 50Plus d.d. 25 aug 2016:

Op 25 aug. 2016, bij 11:21, 50PLUS <50plus@tweedekamer.nl> schreef:

Geachte heer ’t Hart,
Hartelijk dank voor uw mail aan 50PLUS en de Tweede Kamerfractie van 50PLUS.
De Tweede Kamerfractie 50PLUS staat in contact met de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland. Zie:https://vbngb.eu/
In het zojuist beschikbaar gekomen concept-verkiezingsprogramma van 50PLUS leest u de standpunten van 50PLUS over Nederlandse gepensioneerden in het buitenland.

https://50pluspartij.nl/images/PDFs/conceptverkiezingsprogramma_50PLUS_2017_-2021.pdf (punt 50).

Met vriendelijke groet,
Tweede Kamerfractie 50PLUS
Publieksvoorlichting
www.50pluspartij.nl
50plus@tweedekamer.nl

%d bloggers liken dit: