Jaarverslag 2018

Algemeen.

Emsforum Niederländer is opgericht tijdens een overleg op 12 maart 2014.

Het doel van Emsforum Niederländer is de in Emsland wonende Nederlanders te ondersteunen bij de integratie in Duitsland, mondiger maken, zich beter leren bewegen in de buurt, elkaar te informeren over allerlei onderwerpen waarmee je in Duitsland te maken kunt krijgen.

Stuurgroep.
Emsforum Niederländer kent geen juridische rechtsvorm, heeft dus geen statuten, geen bestuur o.i.d., maar een Stuurgroep.

De Stuurgroep bestaat uit:

Ton Bielderman, voorzitter;
Agnes van Heezik-Wolfkamp, secretaris/penningmeester;
Bart Fol, webbeheerder.

Een gedeelte van het afgelopen jaar is Wim ’t Hart onze vaste columnist geweest met diverse bijdragen, doch is inmiddels geremigreerd naar Nederland.

Emsforum Niederländer kent geen contributie, maar vraagt een vrijwillige bijdrage tijdens haar jaarlijkse bijeenkomsten en afzonderlijke activiteiten.

Onze volgers op de website telden afgelopen jaar 147.

Vergaderingen.
Gedurende 2018 is de Stuurgroep 6 keer bijeengeweest voor vergaderingen.

De volgende agendapunten zijn aan de orde geweest
Voorbereiding + organisatie Nieuwjaarsbijeenkomst 23 jan. 2018
Voorbereiding + organisatie Thema-avond 12 april 2018
Brainstorm over verder programma 2018
Werving logo’s voor onze website
Voorbereiding + organisatie Nieuwjaarsbijeenkomst jan. 2018
Organisatie Indische maaltijd
Organisatie bezoek AKW Lingen
Organisatie zomeruitje Saline in Rheine
Werving nieuwe deelnemers in de Gemeente Wietmarschen/Lohne
Organisatie Duitse Maaltijd
Voorbereiding en organisatie themabijeenkomst april 2019.
Tussendoor hebben de leden van de Stuurgroep diverse kontakten en overleg via de mail en WhatsApp gevoerd.
Daarnaast heeft de Stuurgroep aparte contactmomenten en vergaderingen gehad met:
De burgemeester van Wietmarschen/Lohne
Directie van onze locatie Landhaus Evers, Geringhusener Strasse 2, in Freren.

Activiteiten.
23 jan. 2018: Nieuwjaarsbijeenkomst
12 april 2018: Thema-avond “Duitse Patientenverfügung, Vorsorgevolmacht, Duits erfrecht” in relatie met Nederlandse situatie.
12 juni 2018: Indische maaltijd, verzorgd door twee van onze (Indische) leden
26 juli 2018: Bezoek Saline + lunch in Rheine
4 okt. 2018: Bezoek Atom Kraft Werk in Lingen

Kasoverzicht 2018

Agnes van Heezik-Wolfkamp, secretaris/penningmeester.

%d bloggers liken dit: