Wie zijn wij

Wij Forum Niederländer zijn alle Nederlanders die in Emsland wonen of er zich willen vestigen.

Doelstelling van het Forum Niederländer is elkaar zo veel mogelijk te informeren over zaken waarmee je in het nieuwe woonland te maken kunt krijgen. Gedeelde kennis en ervaring (goede en minder goede) zullen ons allen helpen in Duitsland beter de weg te vinden.

Naast serieuze onderwerpen als belastingen, notariële zaken, (sociale) verzekeringen, onroerend goed en gemeentelijke zaken willen we graag informatie met elkaar delen over dagtrips, reizen, restaurants, culturele zaken en bedrijfsbezoeken.

Een paar keer per jaar organiseren wij een forumavond waar we elkaar kunnen ontmoeten en één of meerdere deskundigen worden uitgenodigd om te spreken over datgene wat ons bezighoudt.

Ton Bielderman is de voorzitter.
Agnes Wolfkamp bestiert het secretariaat.
Bart Fol gaat over de communicatie, lees de website van het forum.

Verder bent u er met zijn allen om het forum gestalte te geven met uw aanwezigheid bij onze activiteiten, online zowel als in levenden lijve.

Wij werken samen met de LEB, die Ländliche Erwachsenenbildung en met Impulse, Kulturkreis Samtgemeinde Freren

 LEB                                  Impulse