Taalbijeenkomsten Duits en Nederlands

Wat U kunt kunnen wij ook ! De deelnemers aan beide bijeenkomsten op de dinsdagavond in de Alte Molkerei gaan op vacantie. De laatste bijeenkomst is op dinsdag 14 juli a.s.
Wij starten weer op 1 september om 20.00 uur met de gebruikelijke deelnemers. Zij die zich reeds eerder hebben aangemeld voor deelname na de vacanties zijn zonder voorafgaande aanmelding welkom.
Tot dusverre verlopen de cursussen/bijeenkomsten naar wens. De duitse cursisten beginnen de nederlandse taal reeds te spreken en te schrijven, bij de nederlandse deelnemers is een duidelijke verbetering te bemerken in de vrijheid van spreken, hetgeen vanzelfsprekend de bedoeling was.
Wij wensen allen een plezierige vacantie en een vooral zonnige zomer toe.
Met vriendelijke groet,
namens Kulturkreis Impulse.
Aanmelden bij Simon Boekelaar simon@boekelaar.com
Like