Gepensioneerde in het buitenland


GUTE-URLS

Wordpress is loading infos from vbngb

Please wait for API server guteurls.de to collect data from
vbngb.eu/2018/04/22/ned...

De AOW leeftijd nog niet bereikt?

Let dan op!
Voor de Nederlanders die nog niet AOW gerechtigd zijn maar wel woonachtig zijn in Duitsland is het soms zinnig om een minimale arbeidsovereenkomst in Nederland aan te gaan. In een belastingverdrag met Duitsland is namelijk voor de AOW vastgelegd dat de AOW-opbouw stopt als je niet in Nederland woont of werkt.
Als de AOW uiteindelijk ingaat wordt voor elk jaar dat je in Duitsland woonde 2% van de bruto AOW-uitkering ingehouden.
Wrang voor partners in Duitsland die niet werken. In Nederland gaat als jouw partner werkt, de AOW-opbouw voor jezelf wel gewoon door.
Bij de SVB kan relevante informatie worden opgevraagd hoe de korting van 2% kan worden ondervangen.
Privé verzekeringen om het AOW gat op te vangen zijn erg kostbaar.

Een job van een paar uurtjes per maand in Nederland ondervangt dat probleem dan volledig.

Forumavond Notarisavond

Samenvatting van de levendige en deskundige presentatie van Notaris Brinkman:

SCOT helpt

De zorg in Duitsland is in het algemeen voor “ons” Nederlanders in Emsland afdoende geregeld. Dat geldt in mindere mate voor verpleging  (zie ons WLZ dossier daarover).   Soms kan het voordeliger zijn om in een Nederlandse verpleeginstelling opgenomen te nomen simpelweg omdat we er nog steeds premie voor betalen en betaald hebben. Agnes wees ons er er op dat er in Twente een organisatie bestaat die kan helpen bij zaken als het vinden van een verpleeginstelling en aanvragen van een CIZ indicatie etc. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor Nederlanders die in Duitsland in het grensgebied van de desbetreffende regio wonen.

Persoonsgebonden Budget (pgb)

Jaarprogramma 2018

Na de aftrap  onkangs met de nieuwjaarsbijeenkomst zijn dit jaar de volgende aktiviteiten gepland.

12 april,  donderdag:
Informatieavond om 19.30 uur

Thema:
De verschillen tussen Duitse Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht en 
het Duitse erfrecht tegenover de Nederlandse situatie.
Sprekers :
dhr. Brinkman van notariskantoor Vechtstreek, Hardenberg en 
notaris Eule uit Neuenhaus.

Lokatie Landhaus Evers te Freren

12  juni,  dinsdag.:
Indische maaltijd bestaande uit meerdere gangen tegen een vergoeding van 18 € per couvert

Maximum  aantal: 40 personen vanaf 18.00 uur
Procedure: aanmelding en betaling vooraf (details volgen nog).

Lokatie Landhaus Evers te Freren

26 juli,  donderdag:
Zomeruitje  naar Salinepark Rheine met lunch vanaf 11.00 uur.
Procedure : aanmelding en betaling vooraf (details volgen nog).

4 oktober,  donderdag:
Najaarsuitje: Kernkraftwerk  Lingen (details volgen nog).

Als iemand  andere aktiviteiten wil delen komend jaar laat dat dan vooral weten.

Oproep over zorgtoeslag

Fiets op de bus

Zomaar een positief bericht

Verhuis.de nieuwspagina