Schrottwichteln

Zij die lid zijn van een vereniging in Duitsland worden wel eens tijdens een feestje ter gelegenheid van Kerstmis met dit merkwaardige gebruik geconfronteerd.
Wat is dat toch, dat Schrottwichteln? Het overkomt ons allemaal wel eens dat wij bij een bepaalde gelegenheid een geschenkje ontvangen dat helemaal niet bij je past of dat niet om aan te zien is en misschien al jaren ongebruikt in een kast ligt, soms kapot of verroest, het doet er niet toe.
Pak het onherkenbaar in krantenpapier en neem het, net als de overige leden, mee naar de Schrottwichtelavond. Middels het trekken van lootjes mag eenieder dan een pakje uitkiezen en uitpakken.
Verrassend zijn dan vaak de reacties. Wat door de één als lelijk of onbruikbaar wordt weggedaan wordt door een ontvanger als leuk, interessant of bruikbaar gevonden.
Je loopt natuurlijk wel het risico om volgend jaar je eigen Schrott weer terug te ontvangen.

%d bloggers liken dit: