Categoriearchief: Notarieel

Recht op erfenis?

Uit de Bron: “geld & recht”

Hebben kinderen uit een vorig huwelijk recht op de erfenis?

Mijn man is onlangs overleden. Nu eisen zijn kinderen uit een eerder huwelijk hun erfenis op (zijn eerste vrouw – hun moeder – was gestorven voordat hij met mij trouwde). Hebben zijn kinderen recht op de erfenis?

In het algemeen geldt: als er geen testament is en u bent in gemeenschap van goederen getrouwd, dan hebt u de beschikking over de volledige nalatenschap van uw overleden man. Zijn kinderen krijgen een vordering op u, die pas wordt uitgekeerd als u komt te overlijden. Iets anders is het als uw man al weduwnaar was en hij de beschikking had over de nalatenschap van zijn overleden vrouw. Dat is bij u het geval. De kinderen hebben dan een vordering op hun vader, die zij kunnen opeisen als hij komt te overlijden. Eisen de kinderen nu het erfdeel op, dan hebben zij daar dus wel recht op.

Mijn advies is om met een notaris te overleggen hoe u dit het beste kunt afhandelen: is er destijds (overlijden vorige vrouw van uw man) sprake geweest van testamenten en bijvoorbeeld beperking tot legitieme portie? Ook hebben m.i. de kinderen qua omvang niet meer recht op aandeel als destijds vastgesteld (is dat vastgesteld?) bij overlijden van hun moeder en over het huidige deel van hun vader. En ook u bezit al de helft van huidig vermogen bij gemeenschap in goederen en hebt nog recht op een kindsdeel. Dit alles ter onderscheid van de omvang van uw huidig en toenmalig bezit.

Kortom: dat zij erven is niet de discussie, maar hoeveel wel!

 

De Europese Erfrechtverordening

Notaris mr. H.P. Kroezen uit Oldenzaal die in september vorig jaar zo’n voortreffelijke presentatie heeft verzorgd over het erfrecht en de verschillende rechtsstelsels waarmee in het buitenland wonende Nederlanders kunnen worden geconfronteerd heeft ons de hierna volgende tekst over de nieuwe Europese Erfrechtverordening bezorgd.

Notaris Kroezen laat zich verontschuldigen voor het feit dat Forumleden die zich schriftelijk bij hem hadden aangemeld voor een afspraak daarna niets meer hoorden. Door onverklaarbare oorzaak zijn uitnodigingen die door hem via e-mail waren verstuurd in een aantal gevallen niet door de geadresseerden ontvangen.

Lees verder De Europese Erfrechtverordening