Categoriearchief: Belastingen

inwerkingtreding van het nieuwe Belastingverdrag definitief 1 januari 2016

Blijkens de Memorie van Antwoord van 10 december 2014 zal het nieuwe Belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland definitef per 1 januari 2016 in werking treden.
Hierna volgt het slot van de Memorie van Antwoord:

‘De Tweede Kamer heeft het goedkeuringswetsvoorstel nog voor het zomerreces plenair behandeld, namelijk op 11 juni 2014. Tijdens het plenaire debat heeft de Tweede Kamer echter besloten de stemming over het wetsvoorstel uit te stellen tot na het zomerreces. Deze stemming heeft vervolgens op 16 oktober 2014 plaatsgevonden. Inwerkingtreding van het Verdrag per 1 januari 2015 is inderdaad niet meer mogelijk, ook al zou de parlementaire behandeling in Nederland nog in 2014 worden afgerond. Na parlementaire instemming met het Verdrag dienen de aktes van bekrachtiging te worden uitgewisseld en treedt het Verdrag op de eerste dag van de tweede maand na de uitwisseling in werking; dus in beginsel in de loop van 2015. De bepalingen van het Verdrag zullen dan per 1 januari 2016 van toepassing zijn (artikel 33, tweede lid, van het Verdrag).’

De staatssecretaris van Financiën,

Eric Wiebes

Digitale diensten vanaf 1 januari 2015 goedkoper

Digitale diensten vanaf 1 januari 2015 goedkoper

Vanaf 1 januari 2015 veranderen de regels voor telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten (digitale diensten). Deze diensten worden dan belast in het land waar de afnemer woont of is gevestigd.

Tot 1 januari 2015 worden digitale diensten aan particulieren belast op de plaats waar de onderneming die de diensten levert gevestigd is. Vanaf 1 januari 2015 worden digitale diensten belast in het land waar de klant woont.

Om welke digitale diensten gaat het?
▪ Elektronische diensten.
Dit zijn diensten die over het internet of een digitaal netwerk worden geleverd. Ze zijn grotendeels geautomatiseerd en kunnen niet zonder informatietechnologie worden geleverd.

Voorbeelden:
onlineverkeersinformatie, onlineweerberichten, onlinedagbladen en –tijdschriften, onlinegegevensopslag, toegang tot of downloaden van software, gebruik van zoekmachines en onlinespelen.

▪ Telecommunicatiediensten.
Deze diensten gaan over de transmissie, uitzending of ontvangst van signalen, tekst, beelden, geluiden of informatie via draad, radiogolven, optische of andere elektromagnetische systemen. Daarbij horen ook de overdracht en het verlenen van het recht om gebruik te maken van capaciteit voor een dergelijke transmissie, uitzending of ontvangst.

Voorbeelden:
telefonie, sms, toegang tot internet en voicemail.

▪ Radio- en televisieomroepdiensten.
Dit zijn diensten met audio- en audiovisuele inhoud, zoals radio- of televisieprogramma’s die door en onder de redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van mediadiensten op basis van een programmaschema via communicatienetwerken aan het grote publiek worden aangeboden voor het gelijktijdig beluisteren of bekijken.

Voordeel voor afnemers in Duitsland
De wijziging betekent dat bijvoorbeeld het abonnement op Canaldigitaal goedkoper zal worden. Het btw-tarief in Nederland is 21% en dat in Duitsland 19%.

Ingaan nieuwe belastingverdrag?

Op 28 oktober a.s. stemt de Eerste Kamer over het belastingverdrag met Duitsland. De Tweede Kamer heeft het al goedgekeurd.

httpss://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33615_goedkeuring_belastingverdrag

Als het wordt goedgekeurd moet het in het Staatsblad gepubliceerd   worden om het te laten ingaan.

httpss://www.officielebekendmakingen.nl/staatsblad

In het algemeen gaat daar enige tijd overheen waardoor het pas in het nieuwe jaar gepubliceerd zou kunnen worden wat betekent dat het in werking treedt per 1 januari 2016……

Zo wordt AOW bijstandsuitkering

Door die fiscalisering van de AOW leveren mensen met aanvullend pensioen bijna alles in, schrijft Martin van Rooijen.

Het kabinet komt nog voor het eind van de zomer met een standpunt over belastinghervorming. De fiscalisering van de AOW is hierbij een belangrijk punt. Deze ‘AOW’ers-taks’ grijpt in op het inkomen van iedereen met een aanvullend pensioen. Naarmate het pensioen hoger is, wordt de netto AOW lager en voor sommigen zelfs nul. Lees verder Zo wordt AOW bijstandsuitkering