Categoriearchief: Algemeen

inwerkingtreding van het nieuwe Belastingverdrag definitief 1 januari 2016

Blijkens de Memorie van Antwoord van 10 december 2014 zal het nieuwe Belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland definitef per 1 januari 2016 in werking treden.
Hierna volgt het slot van de Memorie van Antwoord:

‘De Tweede Kamer heeft het goedkeuringswetsvoorstel nog voor het zomerreces plenair behandeld, namelijk op 11 juni 2014. Tijdens het plenaire debat heeft de Tweede Kamer echter besloten de stemming over het wetsvoorstel uit te stellen tot na het zomerreces. Deze stemming heeft vervolgens op 16 oktober 2014 plaatsgevonden. Inwerkingtreding van het Verdrag per 1 januari 2015 is inderdaad niet meer mogelijk, ook al zou de parlementaire behandeling in Nederland nog in 2014 worden afgerond. Na parlementaire instemming met het Verdrag dienen de aktes van bekrachtiging te worden uitgewisseld en treedt het Verdrag op de eerste dag van de tweede maand na de uitwisseling in werking; dus in beginsel in de loop van 2015. De bepalingen van het Verdrag zullen dan per 1 januari 2016 van toepassing zijn (artikel 33, tweede lid, van het Verdrag).’

De staatssecretaris van Financiën,

Eric Wiebes

Rotaplastmissie

Beste forumleden,

Aanstaande maandag, 17 november vertrek ik weer naar Bangladesch voor een (intussen 8e) Rotaplastmissie.
Ditmaal gaan we naar Sylhet in het noorden van Bangladesch.
Alleen onze plastische chirurg uit Enschede en ik zijn door Rotaplast International hiervoor uitgenodigd; we zitten dus 2 weken in Amerikaans gezelschap.
Wie het leuk vindt kan vanaf 18 november onze missie dagelijks volgen op de Amerikaanse website: www.rotaplast.org ; ga vervolgens naar “blog” rechtsboven.
Zaterdag, 29 nov. vliegen we weer terug en hopen zondag de 30e weer in Düsseldorf te landen.
Hartelijke groeten,
Agnes

Digitale diensten vanaf 1 januari 2015 goedkoper

Digitale diensten vanaf 1 januari 2015 goedkoper

Vanaf 1 januari 2015 veranderen de regels voor telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten (digitale diensten). Deze diensten worden dan belast in het land waar de afnemer woont of is gevestigd.

Tot 1 januari 2015 worden digitale diensten aan particulieren belast op de plaats waar de onderneming die de diensten levert gevestigd is. Vanaf 1 januari 2015 worden digitale diensten belast in het land waar de klant woont.

Om welke digitale diensten gaat het?
▪ Elektronische diensten.
Dit zijn diensten die over het internet of een digitaal netwerk worden geleverd. Ze zijn grotendeels geautomatiseerd en kunnen niet zonder informatietechnologie worden geleverd.

Voorbeelden:
onlineverkeersinformatie, onlineweerberichten, onlinedagbladen en –tijdschriften, onlinegegevensopslag, toegang tot of downloaden van software, gebruik van zoekmachines en onlinespelen.

▪ Telecommunicatiediensten.
Deze diensten gaan over de transmissie, uitzending of ontvangst van signalen, tekst, beelden, geluiden of informatie via draad, radiogolven, optische of andere elektromagnetische systemen. Daarbij horen ook de overdracht en het verlenen van het recht om gebruik te maken van capaciteit voor een dergelijke transmissie, uitzending of ontvangst.

Voorbeelden:
telefonie, sms, toegang tot internet en voicemail.

▪ Radio- en televisieomroepdiensten.
Dit zijn diensten met audio- en audiovisuele inhoud, zoals radio- of televisieprogramma’s die door en onder de redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van mediadiensten op basis van een programmaschema via communicatienetwerken aan het grote publiek worden aangeboden voor het gelijktijdig beluisteren of bekijken.

Voordeel voor afnemers in Duitsland
De wijziging betekent dat bijvoorbeeld het abonnement op Canaldigitaal goedkoper zal worden. Het btw-tarief in Nederland is 21% en dat in Duitsland 19%.

Loket voor slapende tegoeden

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een digitaal loket in het leven geroepen voor slapende tegoeden. Het loket is bedoeld voor nabestaanden van overledenen die willen controleren of de overledenen nog rekeningen hebben open staan bij banken. Dat kan op www.slapendetegoeden.nl.
Het gaat vaak om rekeningen die al lange tijd niet meer zijn gebruikt. Ook weten nabestaanden soms niet bij welke bank de overledene een rekening had. In de traditionele situatie wordt dat opgelost door het inschakelen van een notaris die alle banken langs moet om dat te controleren. Nu kan er dus digitaal een aanvraag worden gedaan. Na twintig jaar mogen banken wettelijk gezien de slapende tegoeden opeisen.

Lessen Duits

Op 15 januari 2015 starten – bij voldoende aanmelding – de lessen Duits voor beginners en gevorderden.
Wil je ook deelnemen aan de cursus meld je dan zo spoedig mogelijk aan via het aanmeldformulier onder de knop “Contact“.
De lessen zullen ’s avonds vanaf 19:00 uur worden gegeven in het gebouw van de LEB,  Antoniusstrasse 12,  Lingen – Baccum.
Docente is mevrouw Elena Junk. Zij heeft ook in voorafgaande jaren de lessen op uitstekende wijze verzorgd.

Er is nog plek voor beginners! Meldt u aan op het Aanmeldformulier onder de knop “Contact