Categoriearchief: Algemeen

EPP nadere toelichting

Er is bij AOW-gerechtigden wat verwarring ontstaan over het “Versicherungsnummer” waarom in vraag 5 wordt gevraagd. Reden voor de verwarring is dat de SVB vaak correspondeert met het BSN als referentie (jaaropgaves, betaaloverzichten). De SVB heeft bevestigd dat het SVB-nummer bedoeld is. Het SVB-nummer staat op “mijn SVB” bij de persoonlijke gegevens. Overigens is de “Versicherungstrträger” de SVB.

EPP aanvragen

Het VBNGB meldt het volgende:

Inwoners van Duitsland met een met de Duitse Rente (pensioen) vergelijkbare uitkering uit een ander EU-land, kunnen aanspraak maken op de Energiepreispauschale (EPP). Het gaat dus om een wettelijk pensioen, in ons geval de AOW. Wie een andere vorm van wettelijk pensioen ontvangt zou ik desondanks aanraden een poging te doen.

 Voorwaarde is dat men “unbeschränkt steuerpflichtig” is. Dat betekent niet dat men over het inkomen alleen in Duitsland belasting betaalt, maar dat men hier woont. Wie een inkomen uit Duitsland heeft en in een ander land woont is “beschränkt steuerpflichtig”. De aanvraag kan worden gedaan tussen 9 januari en 30 juni 2023.
Voor ons soort mensen is (o.a.) paragraaf 5 van toepassing.
Een bewijsstuk van de AOW moet worden bijgevoegd!

NB: de aanvraag kan uitsluitend via de post worden gedaan. 
Het adres is:
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
Energiepreispauschale
44781 Bochum

Het hele verhaal is hier te lezen: Information zur Energiepreispauschale 

 Met vriendelijke groet,
Roy Meijnderts VBNGB

Hier kunt u het aanvraagformulier downloaden:
epp_formular

Nieuwe rekenmethode woonlandfactor

Het CAK meldt:

Voor Duitsland geldt:  
Woonlandfactor 0,8814  
Bijdrage per maand € 121,70

“U bent verzekerd voor medische zorg op kosten van Nederland. U betaalt hiervoor een verdragsbijdrage aan het CAK via uw pensioen of uitkering. Vanaf 1 januari 2023 verandert de woonlandfactor die wij op uw verdragsbijdrage toepassen. In deze e-mail leest u wat dit voor u betekent.
Wat is een woonlandfactor?
Elk land heeft een ander zorgpakket en ook de kosten ervan verschillen. De woonlandfactor geeft het verschil weer tussen uw woonland en Nederland. Daarom vermenigvuldigen wij uw verdragsbijdrage altijd met een woonlandfactor. Zo betaalt u niet te veel en niet te weinig voor de zorg die u krijgt in uw woonland.

Nieuwe rekenmethode
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt de woonlandfactoren elk jaar opnieuw vast. Vanaf 1 januari 2023 gebruikt het ministerie hiervoor een nieuwe rekenmethode, op basis van cijfers van A System of Health Accounts. Voor sommige landen daalt de woonlandfactor, voor een aantal landen stijgt de woonlandfactor.

U gaat meer betalen
De woonlandfactor voor uw woonland gaat omhoog. In combinatie met een meer dan gemiddelde stijging van de nominale (vaste) bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat u komend jaar daardoor meer verdragsbijdrage betalen. Het exacte bedrag weten wij nu nog niet. Dit is onder meer afhankelijk van uw inkomen. Uw pensioen- of uitkeringsinstantie berekent uw verdragsbijdrage en houdt die maandelijks in op uw pensioen of uitkering. Op de specificatie van januari ziet u straks uw nieuwe verdragsbijdrage.
Lees meer over de nieuwe rekenmethode in de Staatscourant

Heeft u vragen?
Wij begrijpen dat u misschien nog vragen heeft. Op onze website vindt u een uitgebreide uitleg in het Nederlands en Engels. Niet gevonden wat u zoekt? Stuur ons een bericht via het contactformulier. Bellen kan via +31 88 711 5551 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur, maar houd rekening met wachttijden”.

Met vriendelijke groet,
CAK

Vervolg EPP aanvragen

Roy Meijnderts van VBNGB meldt het volgende:

In oktober heb ik melding gemaakt van de mogelijkheid, de EnergiePreisPauschale (EPP) aan te vragen. Dat is mogelijk in de periode 9 januari tot 30 juni 2023. Ik heb hier diverse vragen over gekregen. Ik heb nu contact gehad met de uitkerende instantie met de vraag hoe de EPP moet worden aangevraagd en welke documenten daarbij benodigd zijn. Men is nu druk bezig alle rechthebbenden op een Duitse Rente de EPP toe te sturen. Verder wordt er een aanvraagformulier ontwikkeld voor rechthebbenden op een met de Rente vergelijkbare uitkering uit een ander EU-land. Begin januari zal dat worden gepubliceerd. Mocht dat in de tweede week van januari nog niet zijn gebeurd mag ik terugkomen met mijn vragen. Ik hou u op de hoogte.

Voor de veteranen van de Meyerwerft

Voor wie het zich nog herinnert het bezoek aan de Meyer Werft alwaar o.a. verteld werd dat 2x per jaar rond volle maan het waterpeil in de rivier de Ems hoog genoeg is om de cruiseschepen van de werf over de rivier naar de Emshaven te verslepen.
Deze keer was dat de Arvia:

En wie niet genoeg heeft aan de foto`s is er nog een filmpje. Het schip gleed in 12 minuten door de Jan Berghausbrücke in Leer:

Op dit moment wordt in de Meyer Werft het grootste cruiseschip ter wereld gebouwd, over 1-2 jaar klaar.

EPP aanvragen


GUTE-URLS

Wordpress is loading infos from deutsche-rentenversicherung

Please wait for API server guteurls.de to collect data from
www.deutsche-rentenversicherung.de/KnappschaftBah...

Hier?

Vertaling van onderstaande link:

Vraag:
“Ik woon in Duitsland, maar ontvang mijn pensioen uit Oostenrijk. Krijg ik de EPP?”
Antwoord:
“Ontvangers van vergelijkbare diensten uit andere lidstaten van de Europese Unie ontvangen EPP als ze in Duitsland wonen en hier onbeperkt belasting verschuldigd zijn. ”

Een aanvraag moet echter tussen 9 januari en 30 juni 2023 worden ingediend bij de Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, 44781 Bochum.

EPP Wél

Het voorgaande bericht blijkt de eerste versie uit september te zijn, waarbij gepensioneerden waren uitgesloten. Na heftige kritiek uit de samenleving is dat op 5 oktober gecorrigeerd. Waarvan akte!

EPP wel of niet?

Hier staat:
Vertaald:

Hebben ontvangers van pensioenen of pensioenen inclusief arbeidsongeschikheidspensioen recht op aanspraak?

Ontvangers van pensioenuitkeringen (met name ambtenaren-gepensioneerden) en gepensioneerden die in 2022 geen inkomen hebben uit land- en bosbouw, commerciële activiteiten, zelfstandige of inkomen als werknemer uit actieve dienstbetrekking, ontvangen geen EPP. Als senioren naast hun pensioeninkomen ook een actieve dienstbetrekking hebben of als freelancer of ondernemer werken en inkomsten hebben uit een van deze activiteiten, ontvangen zij het EPP. Hetzelfde geldt voor ontvangers van een arbeidsongeschiktheidspensioen.”

 

Vervolg EPP voor ons?

” Naast enkele enthousiaste reacties op ons voorgaande  bericht waren er ook kritische beschouwingen over de aanspraak die ons soort mensen zouden kunnen maken op de EPP. Ik zou het sneu zou vinden voor bondskanselier Scholz als hij 300€ voor u reserveert en u die niet ophaalt omdat u denkt dat u er geen recht op hebt. Het is misschien ook ingewikkelder dan ik voor ogen had, vandaar dat ik hierbij probeer de kwestie wat beter uit te leggen.

De EPP is een maatregel van sociale zekerheid. Er is een wijdverbreide internationale afspraak dat sociale zekerheid territoriaal gebonden is. Een land hoort zich om zijn inwoners – ongeacht de nationaliteit – te bekommeren. Als het gaat om migranten, hoort een land zich dus eerder te bekommeren om zijn immigranten dan om zijn emigranten. Zo ook in dit geval: de voorwaarde voor de EPP is wonen in Duitsland. Uitzondering hierop vormen buitenlandse diplomaten, ambtenaren, militairen en werknemers van bedrijven, die tijdelijk naar Duitsland zijn uitgezonden. Die vallen qua sociale zekerheid onder het uitzendland. Het gaat om “unbeschränkt steuerpflichtige”. Het is deze laatste term die op veel onbegrip stuit.

Net als Nederland maakt Duitsland onderscheid tussen binnenlands en buitenlands belastingplichtigen. De term daarvoor is unbeschränkt respectievelijk beschränkt steuerpflichtig. De omschrijving is hieronder te lezen.

Dat is op zich al verwarrend. Nog meer verwarring sticht de vertaling in het Duits van de Inkomensverklaring voor kwalificerend buitenlands belastingplichtigen. Dit Nederlandse formulier is in alle talen vertaald, dus ook in het Duits. Wie met Google translate alle vertalingen van de titel bekijkt, ziet dat steeds getracht is de term “buitenlands belastingplichtigen” letterlijk te vertalen, behalve in het Duits, daar is het Duitse jargon gebruikt. In de Duitse vertaling staat “beschränkt steuerplflichtiger Steuerausländer”, niet “ausländisch Steuerpflichtige”, wat een letterlijke vertaling zou zijn. Hiermee is bedoeld dat betrokken belastingplichtige voor Nederland buitenlands belastingplichtig is, niet dat hij/zij voor Duitsland beschränkt steuerpflichtig is.

Wie met een Nederlands pensioen in Duitsland woont is voor Nederland buitenlands en voor Duitsland binnenlands belastingplichtig, dus unbeschränkt steuerpflichtig. Dat klinkt alsof alle inkomsten in Duitsland belastbaar zijn. Dat is niet zo. Hoe belasting daadwerkelijk wordt geheven is vastgelegd in het belastingverdrag tussen beide landen. Het kan zo maar voorkomen dat uit het belastingverdrag voortvloeit dat zowel uw AOW als uw aanvullend pensioen in Nederland belastbaar is. Dat doet echter niets af aan uw kwalificatie unbeschränkt steuerpflichtig. De kwalificatie binnenlands/ buitenlands belastingplichtig en het heffingsrecht over inkomsten zijn twee verschillende dingen. Wie in Nederland belasting betaalt over zowel AOW als aanvullend pensioen is daardoor niet binnenlands belastingplichtig voor Nederland. Sterker nog hij/zij kan worden aangemerkt als “kwalificerend buitenlands belastingplichtige”.

Ten slotte merk ik op dat de unbeschränkte steuerpflicht inhoudt dat in principe belastingaangifte in Duitsland moet worden gedaan. Om dit te stimuleren en om belastingontduiking tegen te gaan hebben veel landen op de wereld afgesproken, onderling gegevens uit te wisselen over bedrijven en personen in elkaars landen. Dit heeft in Duitsland voor velen geleid tot het verzoek van het Finanzamt om over de afgelopen 6 jaar alsnog aangifte te doen, in andere landen ging dit verzoek gepaard met een forse boete. Wie nog nooit aangifte in Duitsland heeft gedaan doet er goed aan, contact met het betreffende Finanzamt op te nemen met de vraag of aangifte moet worden gedaan. Ook als de box 1 inkomsten in Nederland belastbaar zijn, box 3 inkomsten zijn dat in Duitsland en om die belasting te kunnen berekenen zijn ook gegevens over de ander inkomsten nodig.” 

Met vriendelijke groet,

Roy Meijnderts

OmschrijvingUnbeschränkte Steuerpflicht: