Categoriearchief: Algemeen

Voorlopige aanslag CAK afgekeurd


GUTE-URLS

Wordpress is loading infos from vbngb

Please wait for API server guteurls.de to collect data from
vbngb.eu/2019/05/10/voo...

“Nazorg” van afgelopen Forumavond over belastingen

Hierbij nog de presentatie van afgelopen donderdagavond:

Simon had  nog een interessante tip: er is een vrijstelling voor aangifte van de Duitse belastingen mogelijk. Desgevraagd heeft het Finanzamt Lingen het als volgt beschikt:

Für die nächsten 3 Jahre brauchen Sie, wie beantragt, nur eine Einkommenserklärung nur abzugeben, wenn Ihre Einkommens-, Vermögens- und persönlichen Verhältnisse bzw.die steuerlichen Bestimmungen sich wesentlich ändern oder das Finanzamt Sie ausdrücklichdazu auffordert.

Voorlopig dus drie jaar gedeeltelijk rust in aangifteland. Bedankt voor de tip Simon!

Uitnodiging

Op donderdag, 11 april 2019
Aanvang 19.30 uur
Plaats Landhaus Evers, Geringhusenerstr. 2 in Freren

Thema van deze avond: “Belastingen en sociale verzekeringen”

Viel uw netto-AOW, uw netto-pensioen of uw netto-inkomen in januari,ondanks de beloofde koopkrachtstijging, ook zo tegen?

Hoe kan dat en is dit mogelijk te herstellen?

De door u aangegeven vragen worden beantwoord door: Luc ten Bokum fiscalist bij ‘Elfrink ten Bokum Administratie + Advies’.
Luc’s kantoor is gespecialiseerd in de internationale fiscale wereld.

Programma
19:30 uur: korte inleiding voorzitter
±19:40 uur: eerste blok beantwoording ingezonden vragen
±20:20 uur: 1ste pauze
±20:40 uur: korte verenigingszaken
±20:45 uur: tweede blok beantwoording ingezonden vragen
±21:10 uur: 2de pauze
±21:25 uur: derde blok beantwoording overige vragen
±21:45 uur: afsluiting

Vriendelijke groet,
Agnes van Heezik, secretaris

Ingezonden vragen:

1. Ik merk niets van de geleidelijke afbouw belastingafdrachten vanaf 2017. Hoe kan dat? Wanneer kom ik daar wel/niet voor in aanmerking?

2. Het netto-inkomen voor Nederlanders in het buitenland is door het niet verwerken van  de heffingskorting gedaald. Hoe kan dat? Welke invloed heeft dat ook op de ingehouden premies? Hoe kun je deze heffingskorting toch laten uitbetalen? En hoe krijg ik de teveel betaalde CAK-premies terug?

3. Gelden alle in Nederland bestaande aftrekposten ook voor Nederlanders die in het buitenland wonen? Bestaan er in het nieuwe belastingregime ook aparte/extra belastingaftrekposten voor Nederlanders die in het buitenland wonen?

4. Wanneer ben je kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Wat zijn de voorwaarden? Wanneer is het voor- of nadelig om je als kwalificerend buitenlands belastingplichtige te registreren?

5. Waarom zou het Duitse Steueramt mijn jaaropgave voor 2017 willen hebben. Gaat dit ook voor de komende jaren gelden?

6. De belastingdienst is afgeweken van de aangifte 2015 omdat wij niet kwalificerend buitenlandsbelastingplichtigen zouden zijn. Wij kregen een  afwijking van de aangifte. Gaat dit ook voor 2016, 2017 en volgende jaren gelden? Onlangs is een bezwaarschrift afgewezen door de belastingdienst. Wat kunnen we nu doen? En kunnen we de in rekening gebrachte rentekosten, kosten bezwaarschrift en overige kosten als aftrekpost in mindering brengen?

7. Hoe werkt de 90%-regeling voor buitenlands belastingplichtigen. Zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld in verband met een (te) hoog vermogen?

8. Moet ik bij een inkomen onder €15.000 nog belasting betalen als kwalificerend buitenlands belastingplichtige?

Hulp op de computer bij belastingaangifte

Gratis hulp bij belastingaangifte 2018? Computer Idee helpt! 

De tijd om je belastingaangifte over 2018 in te vullen is weer aangebroken. En net als vorig jaar helpt Computer Idee je met het invullen. Want met ons gratis handige …

 

Op onze Forumavond  op donderdag,11 april a.s. worden  de door u vooraf opgegeven vragen  over belastingzaken behandeld.

U kunt de vragen hieronder online indienen:

Waar gaat uw vraag over? Geef een steekwoord.
Stel hier uw vraag
Graag uw voornaam en achternaam
Vul hier uw emailadres in

Vooraf  ingediende vragen worden bij voorrang behandeld!

Vooraankondiging thema Forumavond

Op donderdag, 11 april 2019
Aanvang 19.30 uur
Plaats Landhaus Evers, Geringhusenerstr. 2 in Freren

Viel uw netto-AOW, uw netto-pensioen of uw netto-inkomen in januari, ondanks de beloofde koopkrachtstijging, ook zo tegen?
Hoe kan dat en is dit mogelijk te herstellen?
Deze en nog veel meer vragen kunt u op de thema-avond 2019 stellen aan: Luc ten Bokum, belastingconsulent bij ‘Elfrink ten Bokum Administratie + Advies’.
Luc is gespecialiseerd in de internationale fiscale wereld, vooral in de verschillen en verbanden tussen het Duitse en Nederlandse fiscale en sociale regime.

Wij nodigen alle volgers van het Emsforum Niederländer uit om nu al vragen in te dienen, zodat Luc daar op deze avond uitvoerig kan ingaan.

U kunt de vragen hieronder online indienen:

Waar gaat uw vraag over? Geef een steekwoord.
Stel hier uw vraag
Graag uw voornaam en achternaam
Vul hier uw emailadres in

 

Nieuwjaarsbijeenkomst Emsforum Niederländer

SEKT UM SECHS

SEKT UM SECHS INCLUSIEF BUFFET

Traditioneel luidt ons Emsforum Niederländer eind januari het nieuwe jaar in met onze volgers.  Dit jaar doen we het iets anders dan gewoonlijk: Frau Evers van het gelijknamige Landhaus in Freren heeft aangeboden om een origineel Duits avondbuffet te verzorgen met Vorspeise, Hauptgericht en Nachspeise. Er staan traditionele “Emsländische” gerechten op het menu

U wordt  op dinsdag 22 januari 2019 om 18.00  uur ontvangen met een glas Sekt om te toosten op het nieuwe jaar. In de tussentijd wordt het buffet klaargezet. Frau Evers heeft haar vriendinnen  van de  Volkstanzgruppe Freren uitgenodigd om de vreugde te verhogen met enige traditionele Duitse volksdansen.

U zult er begrip voor hebben dat er van ieder van ons een bijdrage verwacht wordt die € 18 per persoon bedraagt. Onze procedure is zoals gewoonlijk: u meldt hieronder of en met hoeveel u komt.
Per omgaande ontvangt u op het opgegeven emailadres het verzoek om het bedrag van € 18 per persoon op  de daar vermelde bankrekening te storten. Na betaling is uw aanmelding definitief.

Het aantal plaatsen is beperkt dus meldt u tijdig aan!