Reacties

Plaats hieronder  uw reactie op blogberichten of iets dat u met iedereen wilt delen.

24 gedachten over “Reacties”

 1. Kunnen wij als Nederlanders woonachtig in Duitsland stemmen op Duitse kandidaten bij de Europese Verkiezingen? Dus niet deelnemen aan de Nederlandse, maar aan de Duitse Verkiezingen voor het Europees Parlement. Moeten we ons hiervoor aanmelden bij de Duitse Overheid (welke?). Wellicht heeft iemand hier al ervaring mee.

 2. Hallo Nederlanders,

  aansluitend op mijn vorige bericht nog een paar dingen, die voor sommigen onbekend zullen zijn.
  De rente (AOW) in Duitsland wordt betaald uit een procentueel geldbedrag van wat men vroeger
  legaal verdient heeft. D.w.z., dat iemand met een gering inkomen,hier niet van kan leven en
  aanspraak moet maken voor sociale voorzieningen, dat geldt dus ook voor de Krankenversicherung,
  daarbij moet (waarschijnlijk) een onderscheid gemaakt worden tussen Nederlanders, die ooit in Duitsland
  gewerkt hebben of Nederlanders die alleen over de grens gekomen zijn.\
  Ik behoor tot de groep, die ooit in Duitsland gewerkt heeft. Ik heb dus niets meer in dit opzicht met Nederland
  te maken Deze groep betaald dan ca. 8% van hun bruto loon aan de Krankenkasse en 2,8% Pflegeversicherung,
  gaat het om een bedrijfpensioen, dan wordt dat het dubbele.
  En dan nu weer een stukje zorg. In geval van Pflegegrad 2 en men wordt thuis verzorgd, dan kan men kiezen
  tussen de zorg van familieleden of professionele zorg of een combinatie hiervan. Voor zorg van de familie is er een
  vergoeding van 316,- euro , voor professionele zorg is dat 689,- euro, Voor stufe 3 is dat 545,- en 1298,- euro.
  Verdere kosten zijn bv het bezorgen van een rolstoel of de fysio. Indien deze kosten echter een bepaald maximum
  overschrijden, dan krijgt men dit dus vergoed.
  gr. Hans

  1. Hans heeft zijn eerste bericht duidelijk aangevuld.

   Bij mijn onderzoek naar de wlz ben ik (uiteraard) van mijn eigen situatie uitgegaan. d.i. Nederlanders die naar Duitsland zijn verhuisd zonder vooraf in Duitsland hebben gewerkt / gewoond.

   Daardoor worden we met allerlei onverwachte belastingverdragen en regels geconfronteerd. Waaronder hulp die voorheen onder de AWBZ (huidige WLZ) viel.

   1. Hallo Allemaal,
    Naar aanleiding van de reactie van Wim, het volgende:
    Afgezien van het feit wie aan wie wat betaald, bv bij een ziekenhuis opname, is de uitvoering van de zorg voor beide hetzelfde (gewerkt
    niet gewerkt) ook de uitvoering van de belasting is er dacht ik geen verschil, alleen mensen met een hoog hebben in Duitsland vanwege
    het (oude) duitse belastingstelsen geen voordelen meer.

    1. Klopt redelijk. Ik had de focus op de zorg in een instelling.
     Onze aanvullende verzekering bij AOK betaalt afhankelijk van de pflegestufe.

  2. Beste Hans,

   Hartelijk dank voor je voor het delen van je ervaringen met ons.
   Ik wens jou en je familie heel veel sterkte en doorzettingsvermogen.

   Warme groeten, Mëriam van Veen

 3. Hallo Nederlanders,,

  Helaas moet ik hierbij afscheid van jullie nemen aangezien ik niet meer mobiel ben en
  bijna niet meer kan lopen en vaak heb ik extra zuurstof nodig.
  Na een verkoudheid in februarie kreeg ik begin maart adenhalings problemen. Vervolgens lag
  ik 1 ½ maand in het ziekenhuis, waarbij in Osterkappeln bij een CT- scan een longembolie werd vastgesteld. Thuis mocht ik verder verpleegd worden, Door deze toestand kwam ik in
  Pflegestufe 2 terecht en na een controle werd dat 3.
  Lopen moest ik opnieuw leren en zelfs recht opzitten was af en toe moeilijk.
  Thuis wordt ik uitstekend verzorgt, er kwam een ziektebed een rolstoel, een rollator en
  een loop-gestel en een paar zuurstof flessen in de gang. Elke dag komt een Pflegekraft en
  1 x in de week komt de huisarts, 2 x in de week de fysio om mij weer op de been te helpen
  en om de 14 dagen een Pflegekraft om in 2 uur alles weer schoon te maken en als ik dat wil komt een taxi voorrijden voor fysio in het ziekenhuis.
  En zonder veel extra kosten wordt ons huis aan gepast.
  Uit bovenstaande moet wel duidelijk zijn, dat de zorg in Duitsland nog niet zo slecht is
  en dat paniek hier volkomen misplaatst is. Af en toe krijg ik de indruk dat er mensen
  zijn die Duitsland zien als een soort provincie van Nederland, maar de WLZ is alleen voor
  mensen die in Nederland wonen, hier in Duitsland is dat de Pflegeversicherung.
  Iemand die een klein beetje de moeite neemt kan alles vinden op het internet en dat het hier
  wat anders is als in Nederland moet duidelijk zijn, bv. Grensinfo, verwacht niet, dat zoiets
  bv. in een folder van de Rabobank zal staan.
  Verder is het zo, dat uitgaven van bv. Medicijnen en zienenhuis kosten die een bepaalde grens overschrijden aan het eind van het jaar terug betaald worden. (wel afhankelijk van het bruto inkomen)
  In Duitsland wordt het merendeel van de patiënten dan ook thuis verzorgt en als het dan
  echt niet meer kan, dan komen ze in een tehuis. Voor een Nederlander is het dan beter

  om de koffers te pakken en naar Nederland te gaan. Ook de problematiek van bv. Rei mmigratie
  is uitgebreid op het internet te vinden.
  Volgens horen zeggen bestaat het systeem van tehuizen hier nog niet zo lang en misschien daardoor
  zo duur.
  Adieu.
  Hans van Dongen

 4. Beste Wim,

  naar aanleiding van jouw mededeling over je zwager met duitse echtgenote.

  De situatie komt erg overeen met die van ons, dat betekent, dat de echtgenote van je zwager onder de zorg valt

  van Duitsland en niets meer met Nederland te maken heeft omdat zij dus een duits pensioen heeft en voor opgesteld,

  ze woont in Duitsland. Ze zal dus hier een vast percentage van haar inkomen moeten betalen aan een duitse Krankenkasse

  Groeten

  ing. J.P. van Dongen

 5. Met regelmaat bereiken mijn vrouw en mij vragen welke belastingadviseur wij jaarlijks consulteren. Eerder gekregen adviezen resulteerden weliswaar in goede afwikkelingen, maar tevens in onwaarschijnlijk hoge rekeningen. Sinds twee jaar laten wij onze belastingzaken tot volle tevredenheid afwikkelen door :
  Voor de Duitse inkomstenbelasting:
  Volbers Vehmeyer Partner
  Meppener Str. 145
  49808 Lingen
  gesprekspartner: Hr. Tim Lühn of Mevr. Stefanie Runde
  Hun jaarlijkse rekening bedroeg circa € 200,=
  Voor de Nederlandse inkomstenbelasting is dat:
  Hendriksen Accountants en Adviseurs
  Haarweg 3
  7561 KE Tubbergen
  gesprekspartner: Hr. de Ruiter
  Hun jaarlijkse rekening bedroeg circa € 100,=.

  Bent U niet tevreden met Uw huidige consulent? Een praatje met bovenstaande lieden kan nooit kwaad.

  1. Ik wil alleen zeggen, dat ik zowel zakelijk als prive, zeer te spreken ben over Volbers & Vehmeyer in Lingen. Zij zijn wat duurder, maar hebben een zeeeeer hoge ervaring tussen de Duitse en de Nederlandse markt. Absolute aanrader!

 6. Terechte actie van Wim ’t Hart m.b.t. de WLZ en wij zijn hem daar dan ook dankbaar voor. Wij maken ons allen zorgen over deze rechtsongelijkheid en voelen ons dan ook in dit opzicht gediscrimineerd. Een discriminatie die niet past in onze samenleving hetgeen in Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet is geregeld. Een grondwet die het verkeer regelt tussen de overheid en haar burgers.
  Hoe zit dit echter juridisch? Wat zegt Artikel 1 m.b.t. discriminatie en soortgelijke zaken? De eerste zes woorden luiden: “Allen die zich in Nederland bevinden………………enz.”
  Au, wat lees ik? …….Allen die zich IN Nederland bevinden…….!
  Kan dit juridisch problemen opleveren? ik denk het wel. Men heeft dit ook wel ingezien. Immers, wij hebben ons gehele werkzame leven premie betaald, doch sinds een paar jaar spreekt men bij ons Nederlanders over de grens over een premievervangende bijdrage.
  Overigens is het Zorginstituut geen overheidsinstelling, doch slechts een orgaan dat bestaande wetgevingen uitvoert. 50+ heeft gelijk: de wet deugt niet of is op zijn minst onvoldoende. Het Zorginstituut sjoemelt, waarschijnlijk om het budget op peil te houden binnen door de overheid vastgestelde wetten.
  Een zware kluif Wim. Wij volgen je met belangstelling.

 7. “Ik heb mijn hele leven lang gestreden voor de rechten van mensen die in de verdrukking zaten, ik ga dit nu uit volle overtuiging voor de ouderen doen”

  Geachte heer Krol,

  Volgens bovenstaande omschrijving vanaf uw internet site voldoe ik volledig aan uw doelgroep.
  Graag ontvang ik uw hulp en of advies over een in mijn ogen enorme rechtsongelijkheid die niet alleen mij maar ook veel andere Nederlandse ouderen treft.

  Zeven jaar geleden verhuisden wij vanuit de randstad naar Duitsland. Wij wonen hier naar volle tevredenheid.

  Door familieomstandigheden gealarmeerd stelden wij vragen over de vergoeding van langdurige zorg in Duitsland. Als goed geinformeerde burger namen we aan dat deze zorg perfect geregeld is. Ik betaal immers AWBZ- of WLZ premie.

  Bij navraag, o.a. bij de vaste kamercommissie van de verzoekschriften blijkt echter dat ik geen aanspraak kan maken op deze zorg. Dit blijkt niet in Duitsland van toepassing. Het wordt nog erger omdat blijkt dat als we langdurige zorg nodig hebben er tot een maximum van 1550 euro per maand (in het ergste, zwaarste geval) door onze aanvullende verzekering wordt verzorgd. Nadat we ons eigen bezit hebben opgeconsumeerd, worden onze kinderen in Nederland aangesproken voor de nodige aanvulling.

  Mochten we terugkeren naar Nederland dan kunnen we wel aanspraak maken op de WLZ. Pas nadat we ons hebben ingeschreven in een gemeente en daar een medische indicatie voor opname in een zorginstelling hebben ontvangen.

  Voorafgaand aan die indicatie moeten we deze kosten (4000 euro per maand) zelf voldoen. Daarna wordt dit bedrag verder aangevuld met per in het buitenland gewoond jaar, 1 maand alle kosten zelf dragen. Momenteel zou dit minimaal 8 x 4000 maakt 32000 euro belopen.
  Tot op heden betaal ik echter wel maandelijks premie voor de zorgverzekeringen (WLZ).

  Ik ben ervan overtuigd dat de meeste Nederlanders die in het buitenland leven niet op de hoogte zijn van deze misstanden. Immers van de Rabo bank kregen wij voorafgaand aan het afsluiten van een hypotheek een uitgebreid boekwerk over het leven in Duitsland. Aan uitleg over langdurige zorg werd voorbijgegaan).

  Ik hoop dat u mij kunt adviseren en of in staat bent actie te ondernemen om mij indien nodig gebruik te laten maken van een verzekering waarvoor ik mijn gehele werkzame leven premie heb betaald.

  Mocht er nadere toelichting nodig zijn dan ben ik graag bereid deze te geven.

  Met vriendelijke groet,

  Wim ’t Hart
  Bergstrasse 14
  49838 Langen
  Duitsland

  ———————————–
  Van: Wimpy50 [mailto:wim_hart@hotmail.com]
  Verzonden: woensdag 13 april 2016 11:53
  Aan: info@50pluspartij.nl
  Onderwerp: Mijn mail van 6 april jl.
  Urgentie: Hoog

  Geachte mevrouw, heer,
  Op 6 april zond ik u een mail met het verzoek om advies inzake WLZ. Geadresseerd aan 50plus@tweedekamer.nl.
  Tot op heden ontving ik geen reactie, ook geen ontvangstbevestiging.
  Is er iets verkeerd gegaan of is dit de normale gang van zaken?
  Graag uw reactie.
  M.vr.gr,
  Wim ’t Hart
  —————————————–

  W. ’t Hart
  Op 20 mei 2016, bij 15:21, 50PLUS schreef:
  Geachte heer ’t Hart,

  Hartelijk dank voor uw mail aan de Tweede Kamerfractie van 50PLUS.

  Wellicht wilt u uw mail nog een keer verzenden? Overigens zijn wij als zeer kleine fractie niet in staat advies of bemiddeling te geven in persoonlijke kwesties, maar we blijven wel graag op de hoogte van wat er speelt, zodat wij ons werk in de Tweede Kamer zo optimaal mogelijk kunnen doen.

  Met vriendelijke groet,

  Tweede Kamerfractie 50PLUS
  Publieksvoorlichting

  Geachte heer ’t Hart,

  Hartelijk dank alsnog voor uw mail aan de Tweede Kamerfractie van 50PLUS.
  50PLUS is met deze materie zeker bezig. We krijgen namelijk regelmatig mails en vragen van (oudere) Nederlanders die in het buitenland wonen of verblijven over in hun ogen niet passende, onterechte of zelfs oneerlijk wetgeving. Momenteel is 50PLUS in gesprek met een belangenorganisatie van Nederlanders in het buitenland om de problemen te inventariseren. De uitkomsten worden ter beschikking gesteld aan de commissie die werkt aan het verkiezingsprogramma 2017-2022, zodat zij deze zaken (eventueel) kunnen meenemen. Ook de door u geschetste kwestie zullen we ter kennisneming verstrekken aan deze commissie.

  Met vriendelijke groet,

  Tweede Kamerfractie 50PLUS
  Publieksvoorlichting

  http://www.50pluspartij.nl
  50plus@tweedekamer.nl

  ——————————————————————————————————-

  Original Message Follows: ————————
  Geachte mevrouw, heer,
  Mijn verzoek om ondersteuning is van toepassing voor zeer veel medelanders. Alleen al in Emsland, een klein stukje van Duitsland leven 6000 Nederlanders. In geheel Duitsland uiteraard nog veel meer.
  De meeste zijn, net zoals wij getroffen door een idiote discriminerende regel die bepaalt dat je wel WLZ premie moet afdragen maar er geen aanspraak op kan maken. We hebben vermogens betaald aan AWBZ en WLZ. Hoezo volksverzekering?
  Een langdurig medisch probleem betekent voor ons dan circa 70% zelf betalen. Als het eigen vermogen op is, worden de kinderen in Nederland gedwongen de rekeningen te betalen!
  Het is mogelijk om met een bestaand medisch probleem naar Nederland te verhuizen maar dan moet je, voor elk jaar in Duitsland, één maand zelf betalen. Uiteraard pas na inschrijving in een Nederlandse gemeente en nadat de medische noodzaak opnieuw is vastgesteld.
  Het is dramatisch omdat het gros van de hier aanwezige Nederlanders niet op de hoogte blijkt van deze discriminatie.
  Voor ons is het de reden terug naar Nederland te gaan verhuizen.
  Een door velen ondertekende petitie kan op korte termijn worden aangeboden.
  Omdat de benadeelden volledig binnen uw doelgroep, 50+ vallen is het triest dat uw fractie ons hierin niet kan adviseren.
  Als u meent geen actie kan ondernemen moet ik jammer genoeg een andere volksvertegenwoordiger zoeken.

  M.vr.gr,

  http://www.50pluspartij.nl
  50plus@tweedekamer.nl

  Dank voor uw reactie.
  De belangengroepering hier in Emsland die ik niet officieel vertegenwoordig maar bestaat uit tientallen medelanders zullen de door mij op te stellen petitie graag ondertekenen.
  Kunt u mij de naam van de belangengroepering doorgeven waarmee u problemen inventariseert? N.b. het gaat in deze situatie alleen over Nederlandse regels!
  Ik heb deze kwestie ook aangekaart bij de Nationale Ombudsman, en de ECC. Jammer dat ik u niet kan overtuigen het voortouw te nemen om u in te zetten voor uw doelgroep.
  Ik hoop binnen korte tijd bij bijv. Vara’s kassa, Tros Radar, omroep Max en landelijke dagbladen e.e.a. wereldkundig te kunnen maken. Uw botte weigering ons van advies te zijn staat m.i. in schril contrast tot de grote aantallen Nederlanders die in het buitenland wonen en onwetend zijn van deze woonland discriminatie.
  Triest is te moeten constateren dat als men in de situatie komt waarin aanspraak op de Wlz moet worden gemaakt, men gedwongen wordt het eigen vermogen op te consumeren. De instelling Euregio blijkt niet goed op de hoogte.
  Uw reacties zal ik plaatsen op een internet forum dat hier in de regio door veel Nederlanders wordt geraadpleegd.
  De opvolging van mijn correspondentie door uw afdeling kan ik niet serieus nemen. Een verzoek een tweede maal moeten indienen is m.i. onzin. Is mijn eerste verzoek kwijt?

  Groet,
  Wim ’t Hart
  Op 23 mei 2016, bij 10:42, 50PLUS schreef:
  Geachte heer ’t Hart,

  Hartelijk dank alsnog voor uw mail aan de Tweede Kamerfractie van 50PLUS.

  50PLUS is met deze materie zeker bezig. We krijgen namelijk regelmatig mails en vragen van (oudere) Nederlanders die in het buitenland wonen of verblijven over in hun ogen niet passende, onterechte of zelfs oneerlijk wetgeving. Momenteel is 50PLUS in gesprek met een belangenorganisatie van Nederlanders in het buitenland om de problemen te inventariseren. De uitkomsten worden ter beschikking gesteld aan de commissie die werkt aan het verkiezingsprogramma 2017-2022, zodat zij deze zaken (eventueel) kunnen meenemen. Ook de door u geschetste kwestie zullen we ter kennisneming verstrekken aan deze commissie.

  Met vriendelijke groet,

  Tweede Kamerfractie 50PLUS
  Publieksvoorlichting

  http://www.50pluspartij.nl
  50plus@tweedekamer.nl

  Original Message Follows: ————————
  Geachte mevrouw, heer,
  Mijn verzoek om ondersteuning is van toepassing voor zeer veel medelanders. Alleen al in Emsland, een klein stukje van Duitsland leven 6000 Nederlanders. In geheel Duitsland uiteraard nog veel meer.
  De meeste zijn, net zoals wij getroffen door een idiote discriminerende regel die bepaalt dat je wel WLZ premie moet afdragen maar er geen aanspraak op kan maken. We hebben vermogens betaald aan AWBZ en WLZ. Hoezo volksverzekering?
  Een langdurig medisch probleem betekent voor ons dan circa 70% zelf betalen. Als het eigen vermogen op is, worden de kinderen in Nederland gedwongen de rekeningen te betalen!
  Het is mogelijk om met een bestaand medisch probleem naar Nederland te verhuizen maar dan moet je, voor elk jaar in Duitsland, één maand zelf betalen. Uiteraard pas na inschrijving in een Nederlandse gemeente en nadat de medische noodzaak opnieuw is vastgesteld.
  Het is dramatisch omdat het gros van de hier aanwezige Nederlanders niet op de hoogte blijkt van deze discriminatie.
  Voor ons is het de reden terug naar Nederland te gaan verhuizen.
  Een door velen ondertekende petitie kan op korte termijn worden aangeboden.
  Omdat de benadeelden volledig binnen uw doelgroep, 50+ vallen is het triest dat uw fractie ons hierin niet kan adviseren.
  Als u meent geen actie kan ondernemen moet ik jammer genoeg een andere volksvertegenwoordiger zoeken.

  M.vr.gr,
  W. ’t Hart
  http://www.50pluspartij.nl
  50plus@tweedekamer.nl

  Van: Wimpy50 [mailto:wim_hart@hotmail.com]
  Verzonden: woensdag 13 april 2016 11:53
  Aan: info@50pluspartij.nl
  Onderwerp: Mijn mail van 6 april jl.
  Urgentie: Hoog

  Geachte mevrouw, heer,
  Op 6 april zond ik u een mail met het verzoek om advies inzake WLZ. Geadresseerd aan 50plus@tweedekamer.nl.
  Tot op heden ontving ik geen reactie, ook geen ontvangstbevestiging.
  Is er iets verkeerd gegaan of is dit de normale gang van zaken?
  Graag uw reactie.
  M.vr.gr,
  Wim ’t Hart

 8. Op 10 januari was er een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst.
  Deze was zeer goed verzorgt met de nodige hapjes en een drankje. Er waren zelfs echte Hollandse bitterballen.
  Onze complimenten voor die mensen die voor al deze lekkernijen hebben gezorgd.
  Wij vonden het een geslaagde middag.

 9. Is het misschien een idee, om op deze website ook de mogelijkheid te hebben om foto’s met omschrijvingen van het Emsland te plaatsen en tips over leuke bezienswaardigheden ?

 10. In Thailand is het nu ook winter zij het met temperaturen van 30+ i.p.v. de zomerse 40+. Ja er zijn kerstmannen, geen sinterklazen of … pieten behalve misschien in de Nederlandse gemeenschap. De Thai weten wél wat feestvieren is. Vorige week was er een nationaal lichtfeest (Loy Krathong). Komende week is het nationale Koningsdag. De Christelijke kerst en oud&nieuw wordt vervolgens gevierd. In februari is het Chinees oud&nieuw waarna Thais oud&nieuw (Songkran) aan de beurt is in april.

 11. Niet vergeten: per 1 januari 2016 zijn rookmelders verplicht. Op deze website staat er iets over onder de knop “Van Belang”.

  1. Jesse? hihi Als alles klaver is geworden, hoef je niet meer te maaien, dus gooi er maar mest over dan groeit het beter!
   Groetjes van Natja

 12. Welke mensen willen graag discussieren op dit forum over zelf te kiezen onderwerpen, die direct of indirect met Duitsland te maken dienen te hebben, in een soort topicvorm, waar men zelf zijn eigen topic mag beheren.
  Het zou leuk zijn dat iedereen ook een eigen avatar heeft, die men kan voorzien van een fotootje of plaatje.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: