Bericht van het bestuur

Beste landgenoten,

De voorzitter van ons Forum, Ed Vermij uit Lünne, heeft zijn functie ter beschikking gesteld.

De overige leden van het bestuur, Agnes van Heezik-Wolfkamp die het secretariaat voor haar rekening neemt en het bestuurslid tevens webmaster Bart Fol zijn van mening dat het gemis van Ed zo snel mogelijk dient te worden gecompenseerd en hebben mij gevraagd de functie van voorzitter, al is het maar tijdelijk, op mij te nemen. Ook ik ben van mening dat een derde stem onontbeerlijk is en heb aan dit verzoek met genoegen voldaan en wel met onmiddellijke ingang.

Wij spreken elkaar nader. Bezoekt U vooral onze bijeenkomst op donderdagavond 15 oktober in de Alte Molkerei, Bahnhofstraße 79 te Freren, aanvang 19.30 uur.

Het is mij een behoefte Ed Vermij te danken voor zijn inzet bij de totstandkoming van ons ForumNiederländer in het zuiden van ons geliefd Emsland.

Graag tot ziens !

Simon Boekelaar, voorzitter ad-interim.

Like