Alle berichten van Emsforum

Naar het Emslandmuseum op woensdag 13 november om 15.00 uur

De Oranjes in het Emsland
“Eine historische Spurensuche im Emsland”

Trapgevels, klokgevels. In Lingen is duidelijk te zien dat hier ooit een
Hollandse wind waaide. Op het marktplein heb je zicht op het raadhuis met zijn grote trap en bordes. Het stamt in zijn huidige vorm uit 1663. De tijd dat stadhouder-koning Willem III Lingen in bezit had.

De enthousiaste historicus en directeur van het Emslandmuseum Dr. Andreas Eiynck weet als geen ander te vertellen over de betekenis van de Oranjes in Lingen en omgeving.
Op woensdag 13 november om 15.00 uur houdt hij speciaal voor ons Emsforum Niederländer een boeiende lezing. Voertaal: half Nederlands, half Duits.
Wie dat wil kan daarna op eigen gelegenheid het Emslandmuseum bekijken en/of genieten van een wandeling langs de in de lezing genoemde objecten in Lingen.

Vooruitlopend op het officiële afscheid van Ton tijdens de aankomende nieuwjaarsbijeenkomst neemt Emsforum Niederländer alle kosten voor de lezing en entree van het Emslandmuseum voor haar rekening.

Het maximale aantal deelnemers is 30. Gaat u ook mee? Dan meldt u zich hieronder vóór 5 november 2019 online aan. U krijgt daarna van ons nader bericht.

Vriendelijke groet,
Agnes van Heezik, secretaris

Vul hier uw voornaam en achternaam in
Uw emailadres graag
Hoeveel personen komen er?

Holland Markt Haren a.s. zondag


GUTE-URLS

Wordpress is loading infos from holland-markt

Please wait for API server guteurls.de to collect data from
holland-markt.nl/stadt-haren/

Vervolgd: pensioenkorting?

Er is een handtekeningenactie gestart onder de titel “Kom in actie voor uw pensioen” die het kabinet met klem oproept een realistische rekenrente toe te passen. Pensioenfondsen maken al decennialang rendementen die gemiddeld tussen de 6 en 7 procent liggen. Maar bij het berekenen van de dekkingsgraad moeten ze net doen of ze amper 0,5 procent rendement halen.

De ondertekenaars vinden dat de huidige rekenmethodiek onhoudbaar is geworden en dat het kabinet moet stoppen de gepensioneerden arm te rekenen.

De deelnemende partijen willen de digitaal verzamelde handtekeningen in de vorm van een petitie aanbieden aan minister-president Rutte, minister Koolmees en Kamervoorzitter Arib. Samen zijn we sterk en kunnen we opkomen voor de miljoenen gepensioneerden die bij ongewijzigd beleid gekort dreigen te worden op hun pensioenen.

De ondertekenaars voelen zich hierin extra gesteund door de zaterdag gepubliceerde brandbrief van veertig prominenten onder wie veel economen en oud-topbestuurders. Ook zij dringen aan op een soepeler regime voor de pensioenfondsen.

Musiktheaterstück „DE GRUP“

Simon stuurde dit toe:

Grenzen überwinden mit Musik

Aufführung des Musiktheaterstücks „DE GRUP“ in Meppen

Am Donnerstag, den 24. Oktober 2019 wird ab 19:30 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum Meppen das Musiktheaterstück „DE GRUP“ (niederländisch: „Die Grenze“) aufgeführt.

„DE GRUP“ handelt von der Familiengeschichte des Bremer Folkmusikers Otto Groote und des Groninger Liedermachers Bert Hadders. Ottos Großvater emigrierte nach Deutschland, um der Armut in seiner Heimat zu entkommen, während Berts Großvater in den Niederlanden blieb. Zusammen mit der Theatergruppe „Iemansland“ erzählen sie von Armut und Reichtum – vom Bleiben oder Gehen – und vom Feiern und Arbeiten.
„DE GRUP“ ist eine mitreißende und berührende Reise, die nationale Grenzen überwindet und großen Theatergenuss verspricht.

Die Geschichte wird von Liedern auf Platt und Drents (Drenther Platt) erzählt. Verständnisprobleme wird es allerdings nicht geben, versichert Otto Groote: „Der hervorragende Schauspieler Erik Hartefeld moderiert das Stück auf Deutsch, führt anhand der Lieder durch den Abend und fasst das Gehörte zusammen. So erschließt sich allen Besuchern das Stück. Plattsprecher kommen auf ihre Kosten. Für den Genuss ist die Sprache aber keine Voraussetzung.“

Der aus dem ostfriesischen Dorf Ostrhauderfehn stammende Otto Groote singt seine Folksongs auf Deutsch und Englisch und seit 2003 auch in seiner Muttersprache Plattdeutsch. Zusammen mit Bert Hadders und der Theatergruppe „Iemandsland“ hat er

„DE GRUP“ komponiert und inszeniert. Seitdem tourt die sechs Musiker und Schauspieler erfolgreich mit dem Stück durch Norddeutschland und die Niederlande.

Der Eintritt für das Stück beträgt 8,00 Euro/erm. 6,00 Euro im Vorverkauf und 10,00 Euro/erm. 8 Euro an der Abendkasse. Tickets sind unter www.jam-meppen.de oder an der Abendkasse erhältlich.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Kulturfestivals „PlattSatt“ der Emsländischen Landschaft statt. Ein weiteres Konzert am 8. November 2019 in der Alten Molkerei in Freren ist ebenfalls geplant.

 

Mededeling van de stuurgroep

Beste mensen,

Helaas moeten wij mededelen dat onze immer enthousiaste voorzitter, Ton Bielderman, omwille van gezondheidsredenen zijn voorzittersstokje neerlegt. We gaan zijn inbreng uiteraard heel erg missen maar het is niet anders.

De functie voorzitter van de stuurgroep is dermate onmisbaar dat een voortbestaan van Emsforum Niederländer niet denkbaar is zonder.

Wij roepen jullie op om mee te denken over iemand of voor te dragen die de externe contacten verzorgt en dat waar nodig in de Duitse taal kan doen. Uiteraard denkt de voorzitter voortdurend actief mee over de koers van Emsforum Niederländer en organiseert mede de diverse uitstapjes, informatie-avonden, nieuwjaarsbijeenkomsten etc.

Door omstandigheden is ons najaarsuitstapje van begin oktober uitgesteld naar begin november. Binnenkort meer hierover.

We zijn benieuwd naar jullie reacties.
Met vriendelijke groet,
Agnes en Bart