Alle berichten van Emsforum

Digitale burgerbijeenkomsten over de Coronapandemie

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor onze online burgerbijeenkomsten m.b.t. de effecten van de Coronapandemie op het leven in de Nederlands-Duitse grensregio. Intussen hebben de 5 thematische bijeenkomsten al plaatsgevonden. Hieronder kunt u zich nu aanmelden voor de afsluitende bijeenkomst op 25 juni 2021 om 15.00 uur. In deze bijeenkomst zullen de resultaten van alle 5 voorgaande bijeenkomsten worden gepresenteerd en bediscussieerd.

Met vriendelijke groet,

Het projectteam van de
Jade Hochschule, de
Universität Vechta en de
Rijksuniversiteit Groningen

Vereenvoudigde regeling zonnepanelen

Beste VBNGB-leden in Duitsland,
Het onderstaande is mogelijk van belang voor diegenen onder u die zonnepanelen op het dak hebben.
In een recente mail van het Bundesministerium der Finanzen aan de ministeries van de deelstaten is een vereenvoudigde regeling bekendgemaakt over zonnepanelen met een vermogen van maximaal 10Kw. Hetzelfde geldt voor blokverwarmingscentrales van minder dan 2,5Kw.
De regeling staat hieronder.
Belastingplichtigen die de door zonnepanelen op het dak van de eigen woning verkopen aan een energiebedrijf en/of deze zelf gebruiken moeten tot nu toe een Anlage Einlageüberschussrechnung (EÜR) bij hun belastingaangifte voegen. Nu heeft men op het hoogste niveau ingezien dat de administratieve inspanningen in verband met deze vorm van inkomstenverwerving niet in verhouding staan tot de baten, de geïnde belastingen.
Wie in aanmerking komt voor de nieuwe regeling kan een eenvoudige schriftelijke verklaring dat men voldoet aan de voorwaarden, ook in de komende jaren, aan het betreffende Finanzamt sturen. Bij acceptatie van deze verklaring hoeft geen Anlage EÜR voor de zonnepanelen meer te worden ingediend.
Er is geen datum van ingang genoemd, wat inhoudt dat de nieuwe regeling onmiddellijk in werking treedt. Dat wil zeggen dat lopende aangiftes nog kunnen worden gewijzigd.

Met vriendelijke groet,

Roy Meijnderts

2021-06-02-gewinnerzielungsabsicht-bei-kleinen-photovoltaikanlagen-und-vergleichbaren-blockheizkraftwerken

Uitnodiging voor leden van VBNGB

Onderstaand bericht plaatsen wij hier voor degenen die (nog)geen lid zijn van VBNGB maar wellicht n.a.v. onderstaand voorstel dat alsnog overwegen.

Beste VBNGB-leden in Duitsland,

Als secretaris en als LV Duitsland ontvang ik regelmatig, maar niet frequent, vragen naar een belastingadviseur, notaris, etc. Het komt ook voor dat personeel wordt gezocht voor een opgestart bedrijfje. Doorgaans moet ik het antwoord schuldig blijven. Bovendien ben ik wat terughoudend in het aanbevelen van hulpverleners of personeel omdat bij tegenvallend resultaat het de VBNGB is, die een verkeerd advies heeft gegeven.
Aangezien de behoefte wel bestaat en ik daar, in ieder geval voor Duitsland, een oplossing voor wil vinden, stel ik voor dat er een mogelijkheid komt dat de leden onderling wel elkaar kunnen adviseren.
De mogelijkheid die ik voor ogen heb is het bekend stellen van een ledenlijst met namen en e-mailadressen van die leden die dat willen. Wie een vraag heeft kan die stellen aan de andere leden van de groep. Ik wil graag benadrukken dat het mij gaat om het stellen van praktische vragen, niet om het uiting geven aan onlustgevoelens. Die kunt u desgewenst aan mij persoonlijk richten. Om enige effectiviteit te hebben denk ik aan een minimum van 30 deelnemers (er zijn bijna negentig leden in Duitsland), maar ik sta open voor afwijkende meningen.
Het is mij bekend dat er moderner communicatiemiddelen zijn dan e-mail. Als er een meerderheid is voor een Facebook- of een Whatsapp-groep of gebruik van een soortgelijk medium wil ik aan de organisatie daarvan mijn medewerking verlenen, ik zal er echter niet aan deelnemen. Gezien de naar mijn inschatting betrekkelijk lage gebruiksfrequentie lijkt mij e-mail het aangewezen middel, dat bovendien niet gemodereerd hoeft te worden.

Ik verzoek belangstellenden aan een dergelijk forum zich in de komende week per e-mail bij mij op te geven. 

Met vriendelijke groet,

Roy Meijnderts
meijnderts@vbngb.eu

Uitnodiging Wetenschapswinkel Universiteit van Groningen

Samen beter de crisis door!

De Corona-pandemie heeft ons leven erg veranderd. Vooral op ons sociale leven, onze werkomstandigheden en de economie heeft de Corona-Crisis een grote impact gehad. Met name burgers en organisaties in de Nederlands-Duitse grensregio stonden en staan nog steeds voor een grote uitdaging. Reisbeperkingen, quarantaineregels en verschillende maatregelen maken grensoverschrijdende samenwerking bijzonder moeilijk. Aan de andere kant kunnen we echter ook leren van de initiatieven en maatregelen die wel succesvol waren. Zo leren we hoe we in een crisissituatie als deze het beste kunnen ingrijpen.

Wij zijn van de Wetenschapswinkel Groningen en zijn in samenwerking met de Wetenschapswinkel Vechta en de Jade Hochschule aan een bijzonder project begonnen. Aan de hand van verschillende themabijeenkomsten willen we de effecten van de Corona-Crisis op het dagelijks leven in de Ems-Dollart-Regio onderzoeken. Het onderzoek wordt gedaan aan de hand van 5 digitale bijeenkomsten, waarin elke keer over een ander onderwerp wordt gediscussieerd. De nadruk in deze bijeenkomsten ligt op de grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitsland en Nederland.

Bent u een grensbewoner of organisatie, heeft u regelmatig te maken met de grens en wilt u uw ervaring met de Corona-Crisis met ons delen? Dan horen wij dat graag!

Wij zoeken geïnteresseerden voor de volgende themabijeenkomsten:

Onderwijs – 20 april 2021

Werk – 27 april 2021

Sociaal Leven – 4 mei 2021

Gezondheid – 11 mei 2021 

Lokale Economie – 18 mei 2021

Als het in de zomer weer mogelijk is, worden de resultaten van het project 25 juni 2021 in een real-live bijeenkomst gedeeld. Dit evenement zal zoals het nu lijkt in Papenburg plaatsvinden. Hier worden de resultaten dan met de regionale bevolking en regering besproken.

De bijeenkomsten vinden via Zoom plaats.

Wij kijken ernaar uit om uw mening te horen! U kunt zich hier voor de themabijeenkomsten aanmelden.