Alle berichten van BartF

De Europese Erfrechtverordening

Notaris mr. H.P. Kroezen uit Oldenzaal die in september vorig jaar zo’n voortreffelijke presentatie heeft verzorgd over het erfrecht en de verschillende rechtsstelsels waarmee in het buitenland wonende Nederlanders kunnen worden geconfronteerd heeft ons de hierna volgende tekst over de nieuwe Europese Erfrechtverordening bezorgd.

Notaris Kroezen laat zich verontschuldigen voor het feit dat Forumleden die zich schriftelijk bij hem hadden aangemeld voor een afspraak daarna niets meer hoorden. Door onverklaarbare oorzaak zijn uitnodigingen die door hem via e-mail waren verstuurd in een aantal gevallen niet door de geadresseerden ontvangen.

Lees verder De Europese Erfrechtverordening

Bezoekerscentrum van de Meyer Werft vernieuwd

Na een maandenlange verbouwing wordt op woensdag 1 april het vernieuwde bezoekerscentrum van de Meyer Werft in Papenburg geopend. Bij de Meyer Werft worden de grootste cruiseschepen ter wereld – onder andere die van Aida – gebouwd. Een ca. 2 uur durende rondleiding door het bezoekerscentrum biedt een zeer interessante kijk op de bouw van die schepen. Zie voor meer informatie:

https://www.meyerwerft.de/de/meyerwerft_de/besucher/besucherzentrum/besucherzentrum.jsp

Zie voor de nieuwe flyer van het bezoekerscentrum:

https://www.meyerwerft.de/media/de/pdfs/pdf/ptgvertriebsfolder.pdf

Voordelig reizen met de trein

In zowel Niedersachsen als Nordrhein-Westfalen kun je met een groepje heel voordelig onbeperkt een dag lang reizen. Dit geldt echter alleen voor de 2de klas.

In Niedersachsen is het dagtarief 22 € + 4 € per volgende persoon (maximaal 4). Een groepsticket voor 5 personen kost dus: 38 €. Eigen kinderen en kleinkinderen niet ouder dan 14 jaar reizen in veel gevallen gratis. Lees verder Voordelig reizen met de trein

Humor in Duitsland

Humor in Duitsland is een ernstige zaak. Veelal wordt door ons Nederlanders gedacht dat de Duitsers geen humor kennen. Dit is een verkeerd uitgangspunt. Onze Nederlandse humor, vaak een beetje naar de Engelse, is hier onbekend.

Echter, als mensen elkaar langer en beter kennen is er voor humor volop plaats. Maar tegen een onbekende onaangekondigd een grapje maken, brengt menige Duitser van zijn stuk. Het zou immers maar een rommeltje worden als iedereen maar een grapje gaat maken: kortom de Duitsers nemen zichzelf vaak te serieus.

Zelfspot en zelfrelativering is een Duitser te enenmale onbekend. Aan de andere zijde vinden veel Duitsers de soms ironische en luchtige stijl van de Nederlanders wel leuk maar toch ook wel een beetje eng.

Vaak is dat ook te merken wanneer wij ons een grapje veroorloven. Men begrijpt een kwinkslag vaak niet, zelfs niet als deze in keurig Duits wordt gemaakt.

Pas dus op met onze Nederlandse humor. Veelal wordt deze niet begrepen of – wat erger is –  verkeerd opgevat!

Simon Boekelaar

Aanrijding met wild

Anders dan wij in Nederland gewend zijn, komen in Duitsland veel ongevallen voor met wild, b.v. herten e.d. Zo gebeurde dat ons ook gisteravond.

Het was pikkedonker, het regende. Wij reden op een landweg tussen Messingen en Freren en plotseling springt vanuit de berm een jong hert op de weg en direct bij ons op de bumper. Schrikken natuurlijk en wij waren al een paar honderd meter verder voordat wij ons realiseerden dat er iets gedaan moest worden.

Dus terug naar de plaats van het ongeval. In verband met de weersomstandigheden was het dier niet meer te vinden ondanks dat het zeker dood of minstens zwaar gewond moet zijn geweest. Wij hebben het geheel direct aan de politie te Freren gemeld en handelden daarmee juist.

Overkomt het jou ook, denk er dan aan:

. Blijf op de plaats van het ongeval en meld het bij de politie.

. Zorg dat het dier van de rijweg wordt verwijderd, maar pas er voor op dat je niet door het dier kan worden gebeten. Dek het zo mogelijk af en wacht op de politie.

. De politie waarschuwt de plaatselijke jachtopziener en zorgt voor de rest.

Mogelijke schade aan de auto zal in veel gevallen door de verzekering worden gedekt indien je minstens een deel-casco-verzekering hebt. Overleg dat dus nu even; het komt meer voor dan je denkt!

Simon Boekelaar

inwerkingtreding van het nieuwe Belastingverdrag definitief 1 januari 2016

Blijkens de Memorie van Antwoord van 10 december 2014 zal het nieuwe Belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland definitef per 1 januari 2016 in werking treden.
Hierna volgt het slot van de Memorie van Antwoord:

‘De Tweede Kamer heeft het goedkeuringswetsvoorstel nog voor het zomerreces plenair behandeld, namelijk op 11 juni 2014. Tijdens het plenaire debat heeft de Tweede Kamer echter besloten de stemming over het wetsvoorstel uit te stellen tot na het zomerreces. Deze stemming heeft vervolgens op 16 oktober 2014 plaatsgevonden. Inwerkingtreding van het Verdrag per 1 januari 2015 is inderdaad niet meer mogelijk, ook al zou de parlementaire behandeling in Nederland nog in 2014 worden afgerond. Na parlementaire instemming met het Verdrag dienen de aktes van bekrachtiging te worden uitgewisseld en treedt het Verdrag op de eerste dag van de tweede maand na de uitwisseling in werking; dus in beginsel in de loop van 2015. De bepalingen van het Verdrag zullen dan per 1 januari 2016 van toepassing zijn (artikel 33, tweede lid, van het Verdrag).’

De staatssecretaris van Financiën,

Eric Wiebes

Digitale diensten vanaf 1 januari 2015 goedkoper

Digitale diensten vanaf 1 januari 2015 goedkoper

Vanaf 1 januari 2015 veranderen de regels voor telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten (digitale diensten). Deze diensten worden dan belast in het land waar de afnemer woont of is gevestigd.

Tot 1 januari 2015 worden digitale diensten aan particulieren belast op de plaats waar de onderneming die de diensten levert gevestigd is. Vanaf 1 januari 2015 worden digitale diensten belast in het land waar de klant woont.

Om welke digitale diensten gaat het?
▪ Elektronische diensten.
Dit zijn diensten die over het internet of een digitaal netwerk worden geleverd. Ze zijn grotendeels geautomatiseerd en kunnen niet zonder informatietechnologie worden geleverd.

Voorbeelden:
onlineverkeersinformatie, onlineweerberichten, onlinedagbladen en –tijdschriften, onlinegegevensopslag, toegang tot of downloaden van software, gebruik van zoekmachines en onlinespelen.

▪ Telecommunicatiediensten.
Deze diensten gaan over de transmissie, uitzending of ontvangst van signalen, tekst, beelden, geluiden of informatie via draad, radiogolven, optische of andere elektromagnetische systemen. Daarbij horen ook de overdracht en het verlenen van het recht om gebruik te maken van capaciteit voor een dergelijke transmissie, uitzending of ontvangst.

Voorbeelden:
telefonie, sms, toegang tot internet en voicemail.

▪ Radio- en televisieomroepdiensten.
Dit zijn diensten met audio- en audiovisuele inhoud, zoals radio- of televisieprogramma’s die door en onder de redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van mediadiensten op basis van een programmaschema via communicatienetwerken aan het grote publiek worden aangeboden voor het gelijktijdig beluisteren of bekijken.

Voordeel voor afnemers in Duitsland
De wijziging betekent dat bijvoorbeeld het abonnement op Canaldigitaal goedkoper zal worden. Het btw-tarief in Nederland is 21% en dat in Duitsland 19%.

Loket voor slapende tegoeden

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een digitaal loket in het leven geroepen voor slapende tegoeden. Het loket is bedoeld voor nabestaanden van overledenen die willen controleren of de overledenen nog rekeningen hebben open staan bij banken. Dat kan op www.slapendetegoeden.nl.
Het gaat vaak om rekeningen die al lange tijd niet meer zijn gebruikt. Ook weten nabestaanden soms niet bij welke bank de overledene een rekening had. In de traditionele situatie wordt dat opgelost door het inschakelen van een notaris die alle banken langs moet om dat te controleren. Nu kan er dus digitaal een aanvraag worden gedaan. Na twintig jaar mogen banken wettelijk gezien de slapende tegoeden opeisen.