Alle berichten van Agnes

Lingen, In het spoor van de Oranjes

Uit de Emsland-Kurier:

Aanstaande vrijdag is er in Lingen een Stadswandeling met als thema:

“Auf den Spuren der Oranier.
Der Stadtrundgang führt ab 19.00 Uhr zurück in das Lingen des          17. Jahrhunderts. Gezeigt werden historische Schauplätze und Baudenkmäler aus der Zeit, in der Lingen gut 70 Jahre lang unter niederländischer Herrschaft stand.”

Kaartjes verkrijgbaar voor € 2,- bei der Tourist-Info

LEBENSWEGE ZEER GESLAAGD

Forum Niederländer had weer een zeer geslaagde bijeenkomst in de Alte Molkerei, onze vaste stek.

Een vijftiental deelnemers vergaapten zich aan de rondom opgehangen en geplaatste kaarten, informatiebladen, foto’s en voorwerpen uit lang vergeten tijden in het Rusland van Katharina de Grote, de Sovjet-Unie en het huidige Rusland.

Nelly Heilmann gaf een boeiende presentatie over de Duitsers die aan het eind van de achttiende eeuw door de toenmalige tsarina Katharina, zij was van oorsprong Duitse, naar Rusland werden gehaald om hun kennis en arbeidslust ten gunste van de oorspronkelijke bevolking aan te wenden.

Hoewel het op lokaal niveau wel enig succes werd, bleven de Duitsers slechts tweederangs burgers en leden zij een droevig bestaan. Zij bleven Duitsers onder de Russen.

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie kregen zij de gelegenheid om naar Duitsland terug te komen en leven zij thans in vele gevallen hier als Russen onder de Duitsers.

Forum Niederländer zal proberen deze presentatie te herhalen. Het is de moeite waard.

Foto’s met dank aan Chris Kop.

Recht op erfenis?

Uit de Bron: “geld & recht”

Hebben kinderen uit een vorig huwelijk recht op de erfenis?

Mijn man is onlangs overleden. Nu eisen zijn kinderen uit een eerder huwelijk hun erfenis op (zijn eerste vrouw – hun moeder – was gestorven voordat hij met mij trouwde). Hebben zijn kinderen recht op de erfenis?

In het algemeen geldt: als er geen testament is en u bent in gemeenschap van goederen getrouwd, dan hebt u de beschikking over de volledige nalatenschap van uw overleden man. Zijn kinderen krijgen een vordering op u, die pas wordt uitgekeerd als u komt te overlijden. Iets anders is het als uw man al weduwnaar was en hij de beschikking had over de nalatenschap van zijn overleden vrouw. Dat is bij u het geval. De kinderen hebben dan een vordering op hun vader, die zij kunnen opeisen als hij komt te overlijden. Eisen de kinderen nu het erfdeel op, dan hebben zij daar dus wel recht op.

Mijn advies is om met een notaris te overleggen hoe u dit het beste kunt afhandelen: is er destijds (overlijden vorige vrouw van uw man) sprake geweest van testamenten en bijvoorbeeld beperking tot legitieme portie? Ook hebben m.i. de kinderen qua omvang niet meer recht op aandeel als destijds vastgesteld (is dat vastgesteld?) bij overlijden van hun moeder en over het huidige deel van hun vader. En ook u bezit al de helft van huidig vermogen bij gemeenschap in goederen en hebt nog recht op een kindsdeel. Dit alles ter onderscheid van de omvang van uw huidig en toenmalig bezit.

Kortom: dat zij erven is niet de discussie, maar hoeveel wel!

 

Als u er niet bij was heeft u dit gemist!

Beste Emsniederländer,

Op 10 januari vond de eerste Nieuwjaarsbijeenkomst van ons Forum Niederländer plaats in de Alte Molkerei in Freren. Een zeer geslaagde bijeenkomst!! Ruim 40 deelnemers hebben gehoor gegeven aan onze uitnodiging. Simon Boekelaar, voorzitter a.i. en zijn vrouw Gré, hebben de middag voortreffelijk geleid. Na de opening en een muzikaal intermezzo door Nelly Heilmann hebben we onder genot van een glaasje sekt samen geproost op het Nieuwe Jaar.

We hadden enkele gezellige sprekers, waaronder Maria Kuiter, Vorsitzende van de Alte Molkerei, de Samtgemeindebürgemeister von Freren, Herrn Godehard Ritz und der Bürgemeister van Freren, Herrn Claus Prekel. Ook zij waren erg enthousiast over dit nieuwe initiatief van het Forum. Het geheel werd gedurende de middag begeleid door Nelly Heilmann, muziekdocente.

Gré Boekelaar had samen met Meriam van Veen voor deze middag heerlijke hapjes verzorgd, zelfs met Hollandse nieuwe en aan het eind traditionele bitterballen. Hollandser kan het niet. Super! Al met al een zeer geslaagde middag. Wie deze middag verhinderd was heeft echt wat gemist! We zullen dit volgend jaar zeker herhalen!

Graag nodigen wij u allen ook nog uit voor de workshop: “Lebenswege” van Nelly Heilmann op 16 januari (opgave vooraf bij Simon Boekelaar) en natuurlijk voor onze volgende bijeenkomst op 14 april. Een serieuzer onderwerp: de gevolgen van de afschaffing van de AWBZ en de impact van de Wet Langdurige Zorg voor Nederlanders in Duitsland.

Namens de stuurgroep Forum Niederländer,

vriendelijke groet,

Agnes van Heezik, secretaris


 

Uitnodiging NieuwjaarsbijeenkomstGeachte dames en heren landgenoten,

Wij hebben weer een nieuw en vers jaar vóór ons in ons nieuwe woonland. De feestdagen zijn alweer voorbij, de gezelligheid zal hopelijk blijven. Wij hebben gemerkt dat de band binnen de Nederlandse gemeenschap hechter is geworden, doch dat tevens de keuze, welke wij maakten om ons in Duitsland te vestigen, een goede is geweest.

Wij hebben gemerkt, dat er regelmatig vragen naar voren komen over zaken verband houdend met ons verblijf hier. Daarvoor is een regelmatig contact al dan niet via en met ons Forum Niederländer van groot belang gebleken.

Het leek onze stuurgroep dan ook wel op zijn plaats om een          NIEUWJAARSBIJEENKOMST     te organiseren en wel op:

                 ZONDAGMIDDAG 10 JANUARI VAN 15.00 – 17 UUR   zoals gebruikelijk in de ruimten van de Alte Molkerei, Bahnhofstrasse 79 te Freren.

Het zal ons een genoegen zijn om gezamenlijk een glas sekt op het nieuwe jaar te heffen. Er zullen wel wat hapjes worden aangeboden en wij kunnen genieten van een rustige achtergrondmuziek van Nelly Heilmann met haar viool. Voor eventuele andere behoeften zal Kulturkreis Impulse/Alte Molkerei de bar voor u openhouden.

Wij verheugen ons op Uw komst !!

De stuurgroep van Forum Niederländer:

Agnes van Heezik, Bart Fol en Simon Boekelaar

 

 

 

 

 

Snapt u het nog??

Wij leunen tegen december aan.

De winterbanden zijn aangebracht  en in het bos zie ik knopjes en nieuwe blaadjes. In Amsterdam rijdt Sint Nicolaas bijna naakt op z’n schimmel door de straten. Het enige dat hij nog draagt is een mijter, een baard, een roze onderbroek, gymschoenen en zijn staf. Zag U het ook op TV? Waar is zwarte Piet? Oh nee, dat mag niet meer! Kunt u zich voorstellen dat ik het spoor een beetje bijster raak?

Niettemin beste landgenoten gaan wij een vrolijke maand tegemoet met vooral veel huiselijke gezelligheid al dan niet met kinderen en/of kleinkinderen. Gaan wij daarheen of komen zij hier? Ieder van ons zal het op zijn of haar manier beleven. Ikzelf zal het maar ondergaan.

Onze secretaris Agnes gaat voor enkele weken naar Bangladesch. Onze webbeheerder Bart verdwijnt nota bene voor enkele maanden naar Thailand. Hoe zien Sinterklaas en de Kerstman er dáár uit?

Ik wens u, dames en heren, mede namens Agnes en Bart een fijne decembermaand toe met al het goede dat daarbij hoort en ik zie u graag in grote getale op onze Nieuwjaarsreceptie op zondag 10 januari 2016 vanaf 15.00 uur in de Alte Molkerei in Freren.

Uw voorzitter a.i.

Simon Boekelaar