Antwoord Zorginstituut

Geachte mevrouw, heer,
Hartelijk dank voor uw reactie.
 Hieruit concludeer ik dat we bij aandoeningen waarvoor een WLZ indicatie geldt:

Geen enkele aanspraak kunnen maken op financiële hulp vanuit de WLZ omdat we in Duitsland wonen.
Als we in Nederland verblijven en getroffen worden door een aandoening is er wel 100% WLZ hulp wordt verstrekt.
Er geen enkele hulp bij langdurige, minder ernstige gezondheidsproblemen wordt verstrekt behoudens de minimale bijdrage van de pflegeversicherung.
De pflegeversicherung geeft in zeer ernstige situaties een maximale bijdrage van 2005 euro per maand. Bij de kosten van een verpleeghuis van 4000 euro zal ons eigen vermogen in een rap tempo verdampen.
Dit geldt ook voor minder ernstige gezondheidsproblemen op langere termijn waarvoor men een minimale bijdrage levert.
Wanneer ons vermogen dan tot nul is teruggebracht zal men van onze in Nederland woonachtige kinderen een bijdrage eisen.
Dit wordt dan gemakshalve via de belastingdienst verrekend. Mijn partner komt, na verkoop van onze woning waarschijnlijk in aanmerking voor een uitkering van sociale zaken of van Harz4.
Ik hoop dat u begrijpt dat we, voordat we de remigratie voor volgend jaar plannen, 100 % zekerheid eisen.
Omdat remigratie een flinke financiële aderlating betekent, wil ik alle misverstanden uitsluiten.
Daarom verzoek ik u mijn bovenstaand resumé (in cursief) als correct te bevestigen. Zowel per email als per gewone post. Uiteraard zonder verdere verwijzing naar internet info.
Ik denk dat het een reële vraag is om te vragen of uw directie dit ondertekent.
In afwachting van uw spoedig antwoord,
Hoogachtend,
W. ‘t Hart
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Reactie van ZI op fictieve zorgvraag ingevuld op online formulier
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Geachte heer ’t Hart,

U hebt ons een drietal vragen gesteld over uw aanspraak op verzorging in Duitsland.

Langdurige zorg in Duitsland
U hebt recht op de medische zorg volgens de regels die in Duitsland gelden. U kunt bij uw AOK vragen welke behandelingen en medicijnen u in Duitsland vergoed krijgt.

Op grond van het verdragsformulier 121 hebt u in Duitsland recht op Pflegeversicherung. U hebt echter geen recht op Pflegegeld.

Langdurige zorg in Nederland
Als u terugverhuist naar Nederland bent u vanaf de datum van vestiging verplicht om in Nederland een zorgverzekering af te sluiten. U hebt vanaf die datum ook weer recht op zorg uit de Wlz.

Uw partner kan in principe in Duitsland blijven wonen. U moet in dat geval bij uw Nederlandse zorgverzekeraar vragen naar een formulier 109. Met dit formulier wordt haar inschrijving aangepast naar de situatie waarbij u in Nederland woont en zij achterblijft in Duitsland.

Langdurige zorg bij een bezoek aan Nederland
U hebt bij tijdelijk verblijf in Nederland altijd recht op medische zorg. Het gaat dan om de zorg die op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) vergoed wordt.

Voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft u een indicatiebesluit nodig. Een indicatiebesluit vraagt u aan bij het CIZ. Dat kunt u doen voordat u naar Nederland komt of tijdens uw (tijdelijke) verblijf in Nederland. Dit kan dus ook als u door een noodsituatie al bent opgenomen.

In deze situatie is het mogelijk dat u na een tijdelijk verblijf besluit in Nederland te blijven, zonder dat u tussendoor teruggaat naar Duitsland. In dat geval moet er een officiële datum worden bepaald waarop u remigreert.

Thuiszorg in Duitsland
U krijgt in Duitsland geen thuiszorg van CIZ. De zorg van CIZ houdt op bij de grens. Voor thuiszorg in Duitsland bent u aangewezen op de zorg die in Duitsland in het pakket zit. Dit is inclusief de zorg uit de Pflegeversicherung.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.zorginstituutnederland.nl.

Met vriendelijke groet,
Zorginstituut Nederland

Like

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.