De Oliebol

Hadden jullie ze ook, oliebollen tijdens de jaarwisseling? Wij ook maar wij moeten er niet meer aan dénken en huiveren al bij de gedachte. Er is toch geen zinnig mens die eraan denkt om die dingen zo maar op een zondagmorgen als traktatie bij de koffie te geven? Of ´s middags bij de thee? Brrrr!

Wanneer we zoeken naar de achtergronden van deze traditie komen wij niet verder dan dat de presentatie van deze lekkernij een hoop en verwachting uitspreekt naar welvaart en vruchtbaarheid. Veel betrouwbare informatie is er verder niet over. Nu, na ons vertrek uit Nederland en vestiging in ons mooie Emsland, mogen wij ondanks of dankzij „Den Haag “, over het onderwerp welvaart niet klagen. Op het onderwerp vruchtbaarheid gaan wij verder niet in.

Maar wees gerust beste landgenoten, want oliebollen zult U niet aantreffen op onze NIEUWJAARSBIJEENKOMST op 22 januari 2020 in het mooie LANDHAUS EVERS, Geringhusenerstraße 2 in Freren; wij beginnen woensdagavond om half acht en mogen om kwart voor tien weer naar huis. Afgezien van de Sekt om te proosten mag U datgene wat U gebruikt zelf betalen om ook het Landhaus Evers een goede avond te bezorgen. Zij bieden ons immers, zoals altijd, de benodigde ruimte kosteloos aan. Wel leuk lijkt het ons om U doorlopend een fotopresentatie op scherm te tonen van momenten tijdens onze bijeenkomsten in de afgelopen vijf jaar.

Muziek is er ook en wel een viermans-orkestje met muziek uit onze jongere jaren. Het lijkt ons goed elkaar weer eens te zien, ervaringen en verwachtingen uit te wisselen en vooral ons als Uw stuurgroep aanwijzingen en raad te geven van datgene dat U van UW EMSFORUM in 2020 verwacht.

GRAAG TOT ZIENS OP DE 22e JANUARI !

UITNODIGING N I E U W J A A R S B IJ E E N K O M S T

WOENSDAGAVOND 22 JANUARI 2020 OM 19:30 UUR

Landhaus Evers,  Geringhusenerstrasse 2,  Freren

Beste landgenoten,

De stuurgroep van het Emsforum Niederländer wenst u allen alvast een gezond en voorspoedig 2020. Samen met iedereen die zich betrokken voelt bij ons forum willen wij graag een toost uitbrengen op het nieuwe jaar.

Wij nodigen u daarom van harte uit voor een Nieuwjaarsbijeenkomst op woensdagavond 22 januari 2020 van 19:30 tot 21:45 uur in Landhaus Evers, Geringhusenerstrasse 2, Freren

Het is ons een genoegen om gezamenlijk een glas sekt voor onze rekening op het nieuwe jaar te heffen.

We blikken terug op de activiteiten in 2019.

We nemen afscheid van onze voorzitter Ton. En hopen een nieuwe voorzitter te kunnen voorstellen.

Nederlandse boeken staan weer te koop voor 1 euro!!

Het belooft een gezellige avond te worden mede door het optreden van de viermansband MUSIC NOW met muziek uit de jaren ‘60/’70/’80.

Wij verheugen ons op uw komst!!

Namens de stuurgroep Emsforum Niederländer:

Agnes van Heezik (secretaris)

Mededeling van de stuurgroep (herhaling)

Beste mensen,

Helaas moeten wij mededelen dat onze immer enthousiaste voorzitter, Ton Bielderman, omwille van gezondheidsredenen zijn voorzittersstokje neerlegt. We gaan zijn inbreng uiteraard heel erg missen maar het is niet anders.

De functie voorzitter van de stuurgroep is dermate onmisbaar dat een voortbestaan van Emsforum Niederländer niet denkbaar is zonder.

Wij roepen jullie op om mee te denken over iemand of voor te dragen die de externe contacten verzorgt en dat waar nodig in de Duitse taal kan doen. Uiteraard denkt de voorzitter voortdurend actief mee over de koers van Emsforum Niederländer en organiseert mede de diverse uitstapjes, informatie-avonden, nieuwjaarsbijeenkomsten etc.

We zijn benieuwd naar jullie reacties.
Met vriendelijke groet,
Agnes en Bart

Herziening woonlandfactor Duitsland


GUTE-URLS

Wordpress is loading infos from vbngb

Please wait for API server guteurls.de to collect data from
vbngb.eu/2019/11/26/her...

DE ORANJES EN LINGEN – EEN AANRADER

Simon Boekelaar schrijft:

Het verbaast mij landgenoten dat er maar een matige belangstelling lijkt te zijn voor de speciaal voor ons Forum georganiseerde lezing in het Emslandmuseum in Lingen. Immers, de Nederlanders en met de name de familie Van Oranje hebben hun voetsporen heel duidelijk in Lingen achtergelaten. Het speelde zich allemaal af tijdens en na de Tachtigjarige Oorlog.

Nadat keizer Karel de Vijfde de Nedergraafschap Lingen van de graaf van Tecklenburg had ingepikt gaf hij deze in leen aan Maximiliaan van Buren. Diens dochter Anna van Buren verkocht de graafschap in 1551 weer terug aan de keizer om hiermede de toestemming te krijgen om met onzeVader des Vaderlands‘ Willem de Eerste (de Zwijger dus) te trouwen. Na het aftreden van de keizer kreeg Philip II van Spanje alle rechten, gaf deze over aan zijn zuster Maria die Stadhouder van Holland was. De Staten van Holland kon hiermede Stadhouder Willem weer Lingen in leen geven onder de voorwaarde dat hij het eerst nog kon veroveren. Hier was Willems zoon Prins Maurits van Oranje goed genoeg voor.

En zo geschiedde het. De Nedergraafschap Lingen werd Nederlands, hetgeen naderhand in 1648 nog eens bij de Vrede van Münster werd bevestigd. Het werden troebele tijden, het Katholieke geloof werd verboden en allerlei narigheid meer. Maar ik ga de boel natuurlijk verder niet verklappen.

Ik stel voor dat U alles zelf maar in de boeiende lezing gaat vernemen. Het is echt de moeite waard. Bovendien wil ik graag weer eens de mede-forumleden ontmoeten. Misschien na afloop een kopje koffie o.i.d. in één van de vele horecagelegenheden op het marktplein?

WOENSDAG 13 NOVEMBER DUS OM 15.00 uur Emslandmuseum, Burgstraße 28b in Lingen. Mijn vrouw Gré en ik zijn er zeker. Dit willen wij niet missen.