Voor de veteranen van de Meyerwerft

Voor wie het zich nog herinnert het bezoek aan de Meyer Werft alwaar o.a. verteld werd dat 2x per jaar rond volle maan het waterpeil in de rivier de Ems hoog genoeg is om de cruiseschepen van de werf over de rivier naar de Emshaven te verslepen.
Deze keer was dat de Arvia:

En wie niet genoeg heeft aan de foto`s is er nog een filmpje. Het schip gleed in 12 minuten door de Jan Berghausbrücke in Leer:

Op dit moment wordt in de Meyer Werft het grootste cruiseschip ter wereld gebouwd, over 1-2 jaar klaar.

EPP aanvragen


GUTE-URLS

Wordpress is loading infos from deutsche-rentenversicherung

Please wait for API server guteurls.de to collect data from
www.deutsche-rentenversicherung.de/KnappschaftBah...

Hier?

Vertaling van onderstaande link:

Vraag:
“Ik woon in Duitsland, maar ontvang mijn pensioen uit Oostenrijk. Krijg ik de EPP?”
Antwoord:
“Ontvangers van vergelijkbare diensten uit andere lidstaten van de Europese Unie ontvangen EPP als ze in Duitsland wonen en hier onbeperkt belasting verschuldigd zijn. ”

Een aanvraag moet echter tussen 9 januari en 30 juni 2023 worden ingediend bij de Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, 44781 Bochum.

EPP Wél

Het voorgaande bericht blijkt de eerste versie uit september te zijn, waarbij gepensioneerden waren uitgesloten. Na heftige kritiek uit de samenleving is dat op 5 oktober gecorrigeerd. Waarvan akte!

EPP wel of niet?

Hier staat:
Vertaald:

Hebben ontvangers van pensioenen of pensioenen inclusief arbeidsongeschikheidspensioen recht op aanspraak?

Ontvangers van pensioenuitkeringen (met name ambtenaren-gepensioneerden) en gepensioneerden die in 2022 geen inkomen hebben uit land- en bosbouw, commerciële activiteiten, zelfstandige of inkomen als werknemer uit actieve dienstbetrekking, ontvangen geen EPP. Als senioren naast hun pensioeninkomen ook een actieve dienstbetrekking hebben of als freelancer of ondernemer werken en inkomsten hebben uit een van deze activiteiten, ontvangen zij het EPP. Hetzelfde geldt voor ontvangers van een arbeidsongeschiktheidspensioen.”

 

Vervolg EPP voor ons?

” Naast enkele enthousiaste reacties op ons voorgaande  bericht waren er ook kritische beschouwingen over de aanspraak die ons soort mensen zouden kunnen maken op de EPP. Ik zou het sneu zou vinden voor bondskanselier Scholz als hij 300€ voor u reserveert en u die niet ophaalt omdat u denkt dat u er geen recht op hebt. Het is misschien ook ingewikkelder dan ik voor ogen had, vandaar dat ik hierbij probeer de kwestie wat beter uit te leggen.

De EPP is een maatregel van sociale zekerheid. Er is een wijdverbreide internationale afspraak dat sociale zekerheid territoriaal gebonden is. Een land hoort zich om zijn inwoners – ongeacht de nationaliteit – te bekommeren. Als het gaat om migranten, hoort een land zich dus eerder te bekommeren om zijn immigranten dan om zijn emigranten. Zo ook in dit geval: de voorwaarde voor de EPP is wonen in Duitsland. Uitzondering hierop vormen buitenlandse diplomaten, ambtenaren, militairen en werknemers van bedrijven, die tijdelijk naar Duitsland zijn uitgezonden. Die vallen qua sociale zekerheid onder het uitzendland. Het gaat om “unbeschränkt steuerpflichtige”. Het is deze laatste term die op veel onbegrip stuit.

Net als Nederland maakt Duitsland onderscheid tussen binnenlands en buitenlands belastingplichtigen. De term daarvoor is unbeschränkt respectievelijk beschränkt steuerpflichtig. De omschrijving is hieronder te lezen.

Dat is op zich al verwarrend. Nog meer verwarring sticht de vertaling in het Duits van de Inkomensverklaring voor kwalificerend buitenlands belastingplichtigen. Dit Nederlandse formulier is in alle talen vertaald, dus ook in het Duits. Wie met Google translate alle vertalingen van de titel bekijkt, ziet dat steeds getracht is de term “buitenlands belastingplichtigen” letterlijk te vertalen, behalve in het Duits, daar is het Duitse jargon gebruikt. In de Duitse vertaling staat “beschränkt steuerplflichtiger Steuerausländer”, niet “ausländisch Steuerpflichtige”, wat een letterlijke vertaling zou zijn. Hiermee is bedoeld dat betrokken belastingplichtige voor Nederland buitenlands belastingplichtig is, niet dat hij/zij voor Duitsland beschränkt steuerpflichtig is.

Wie met een Nederlands pensioen in Duitsland woont is voor Nederland buitenlands en voor Duitsland binnenlands belastingplichtig, dus unbeschränkt steuerpflichtig. Dat klinkt alsof alle inkomsten in Duitsland belastbaar zijn. Dat is niet zo. Hoe belasting daadwerkelijk wordt geheven is vastgelegd in het belastingverdrag tussen beide landen. Het kan zo maar voorkomen dat uit het belastingverdrag voortvloeit dat zowel uw AOW als uw aanvullend pensioen in Nederland belastbaar is. Dat doet echter niets af aan uw kwalificatie unbeschränkt steuerpflichtig. De kwalificatie binnenlands/ buitenlands belastingplichtig en het heffingsrecht over inkomsten zijn twee verschillende dingen. Wie in Nederland belasting betaalt over zowel AOW als aanvullend pensioen is daardoor niet binnenlands belastingplichtig voor Nederland. Sterker nog hij/zij kan worden aangemerkt als “kwalificerend buitenlands belastingplichtige”.

Ten slotte merk ik op dat de unbeschränkte steuerpflicht inhoudt dat in principe belastingaangifte in Duitsland moet worden gedaan. Om dit te stimuleren en om belastingontduiking tegen te gaan hebben veel landen op de wereld afgesproken, onderling gegevens uit te wisselen over bedrijven en personen in elkaars landen. Dit heeft in Duitsland voor velen geleid tot het verzoek van het Finanzamt om over de afgelopen 6 jaar alsnog aangifte te doen, in andere landen ging dit verzoek gepaard met een forse boete. Wie nog nooit aangifte in Duitsland heeft gedaan doet er goed aan, contact met het betreffende Finanzamt op te nemen met de vraag of aangifte moet worden gedaan. Ook als de box 1 inkomsten in Nederland belastbaar zijn, box 3 inkomsten zijn dat in Duitsland en om die belasting te kunnen berekenen zijn ook gegevens over de ander inkomsten nodig.” 

Met vriendelijke groet,

Roy Meijnderts

OmschrijvingUnbeschränkte Steuerpflicht:

EPP voor Ons?

Deze mail ontvingen wij van het VBNGB:

“Duitsland heeft even getwijfeld of ook gepensioneerden moeten worden ondersteund nu de energieprijzen de pan uitrijzen. Dat is nu verholpen, Deustche Rentner krijgen de EPP (Energiepreispauschale) op 1 december a.s. automatisch uitbetaald.

En wij dan?

Wij, gepensioneerden met een pensioen uit een ander EU-land, kunnen de EPP aanvragen en we moeten iets meer geduld hebben. Het hele verhaal staat in de link hieronder.”

Met vriendelijke groet,

Roy Meijnderts VBNGB

Emsforum wordt Whatsapp groep

Beste mensen,  volgers van EmsForum Niederländer.

Zoals bekend staan de activiteiten van dit Forum sinds het terugtreden van de voorzitter en gebrek aan opvolging, op een laag pitje. Het abonnement op de website is net verlengd voor een jaar en eventueel beschikbaar voor degenen die van de online faciliteiten gebruik willen maken. Volgend jaar september is het dan echt afgelopen.
In de tussentijd hebben een paar actievelingen onder ons de draad weer opgepakt en inmiddels 2 bijeenkomsten belegd. Op die bijeenkomsten is o.a. ter sprake gekomen hoe verder met EmsForum Niederländer.  Besloten is om verder te gaan als Whatsappgroep.
Als u geïnteresseerd bent om aan de Whatsappgroep mee te doen laat het dan in het onderstaande aanmeldformulier weten en u krijgt t.z.t. een uitnodiging.

In de loop van komend jaar gaan we de forumvolgerslijst opschonen en zullen we van degenen die zich niet aangemeld hebben voor de Whatsappgroep de gegevens uit onze forumvolgerslijst verwijderen.
Nog iets over de VBNGB, De Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland. Op het Emsforum heeft u geregeld verwijzingen gezien naar berichtgeving van het VBNGB. Kijk bijvoorbeeld op https://vbngb.eu/landeninformatie/duitsland-portal/ voor de specifiek Duitse situatie. Het abonnement op VBNGB is niet kostenloos. Wél kunt u zich gratis per email opgegeven voor het Duitsland Forum van de VBNGB bij Roy Meijnderts, secretaris, algemeen bestuurslid en landenvertegenwoordiger Duitsland: meijnderts@vbngb.eu